26. maj 2014

Dansk Sociologi nr. 4, 2013

Nyt nummer af Tidsskriftet Dansk Sociologi er udkommet, med følgende artikler:

Klaus Rasborg
Individualisering og social differentiering i den refleksive modernitet

Annette Quinto Romani 
At gøre det rigtige alt for godt – ressourcestærke forældre og undervægt

Hanne Knudsen og Niels Åkerstrøm Andersen
Hyperansvar: når personligt ansvar gøres til genstand for styring

Kristoffer Kropp     
Genetableringen af dansk sociologisk forskning – en skitse af strukturer og genese af dansk sociologisk forskning efter 1990