13. april 2016

Dansk Sociologi 4/2015

Nummer 4/2015 af Dansk Sociologi er netop udkommet. Dette særnummer sætter fokus på nye former for politisk aktivisme og består af en række originale videnskabelige bidrag og indlæg.

Politisk vækkelse kommer ikke længere primært fra Christiansborg.  Folkelige bevægelser rundt omkring i verden erobrer til stadighed og i stigende omfang storbyens pladser og sociale medier. I takt med at nye deltagelsesformer opstår, skubbes der til grænserne for, hvem der kan og vil deltage, under hvilke omstændigheder og hvordan. Hvor kommer forandringen fra, og hvilke aktører står bag den?

I ”Voldelig transnational aktivisme: Islamisk Stat, foreign fighters og radikalisering” spørger Lasse Lindekilde og Preben Bertelsen, hvordan rekrutteringen af danske Syriensfrivillige foregår, og hvad der motiverer unge danske muslimer til at drage i krig for en reaktionær bevægelse som Islamisk Stat. Den offentlige danske debat om Syriensfrivillige synes at tegne et billede af stærkt religiøse unge, som via bestemte moské-miljøer i Danmark radikaliseres til at tro, at væbnet kamp for Kalifatet er en religiøs pligt. Med udgangspunkt i et unikt datamateriale nuancerer forfatterne denne ensidige fremstilling ved at pege på motiver og bevæggrunde fra unges hverdagsliv heriblandt individuel indignation og eksistenskriser.

I ”Uretfærdighedssymboler og sociale bevægelser” stiller Thomas Olesen skarpt på symboler som aktører i politisk aktivisme. Uretfærdighedssymboler kondenserer og udstiller en generelt uretfærdig tilstand i samfundet og ansporer til social handling. Olesen argumenterer for at symbolske brændpunkter og begivenheder spillede en afgørende rolle i fx ”Det Arabiske Forår”, hvor de blev fælles kognitive pejlemærker, der kunne samle og mobilisere brede befolkningsgrupper.

Særnummeret består af flere spændende artikler og debatindlæg, som forholder sig til forskellige aspekter af politisk aktivisme.

God læselyst!

Redaktør af dette nummer er Lasse Folke Henriksen (lfh.dbp@cbs.dk) og gæsteredaktører er Silas Fehmerling Harrebye og Bjørn Thomassen.

Om Dansk Sociologi
Tidsskriftet Dansk Sociologi er et videnskabeligt funderet sociologisk tidsskrift. Det henvender sig til alle med interesse for aktuelle samfundsmæssige spørgsmål. Dansk Sociologi udkommer fire gange om året og bringer peer-reviewede artikler, kronikker, kommentarer, essays, review-essays og en lang række anmeldelser af sociologisk faglitteratur. Tidsskriftet udgives af Dansk Sociologiforening.