2. november 2014

Dansk Sociologi nr. 3 2014

I dette 25 års jubilæumsnummer sætter tidsskriftet blandt andet fokus på sig selv og på sociologiens rolle i Danmark.

Kristoffer Kropp, Gry Malling Loehr og Heine Andersen:
Dansk Sociologis rolle i dansk sociologi – vidensdeling og inspiration gennem 25 år

DEBATSEKTION:

Peter Gundelach: Dansk sociologis vigtigste resultater.

Gøsta Esping-Andersen: How can we become ”bigger and better”?

Annick Prieur: Udfordringer – Dansk Sociologi: Fri os fra ligegyldigheden!

Christian Borch: Dansk sociologi i en velfærdsstatslig container.

Morten Kyed:
Ambulancearbejde, sikkerhed og maskuline rekonfigurationer: Etnografiske fortællinger om kulturelle praksisser under forandring. 

Kristian Bernt Karlson:
Præferencer for reproduktion? En analyse af den sociale stratificering af danske unges uddannelsesforventninger i henholdsvis 1968 og 2011

Dansk Sociologi, nr. 3, årgang 25