2. marts 2016

Dansk Sociologi nr. 3 2015

Nummer 3, 2015 af Dansk Sociologi præsenterer fem artikler, der på forskellig vis demonstrerer frugtbarheden af sociologisk teori for aktuelle problemstillinger. Især tre af artiklerne sætter spot på helt aktuelle og politisk interessante problemstillinger:

I den første artikel ”Rumlig koncentration af etniske minoriteter i Danmark” viser Hans Skifter Andersen, hvordan der i Danmark er opstået byområder med en særlig høj koncentration af etniske minoriteter. Samtidig demonstrerer han, hvordan koncentrationen især foregik i 90’erne men er stagneret efter 2000. Skifter Andersen identificerer tre årsager til denne udvikling. For det første har indvandringen skiftet karakter fra at være præget af asylansøgere og familiesammenførte til i dag at være præget mere af arbejdskraftindvandrere. For det andet har kommunerne gennem by- og boligpolitiske tiltag påvirket tilflytningen til de indvandrertætte områder, og for det tredje er mange indvandrere flyttet fra disse områder.

I nummerets tredje artikel ”Kritiske perspektiver på nyere dansk retspolitik – skridt på vej mod en straffestat?” diskuterer Ida Norvin Nilsson og Kristian Nagel Delica Loic Wacquants teori om et skifte fra et keynesiansk velfærdsregime til et nyliberalt fængselsregime. Diskussionen sætter fokus på Wacquants teoriudvikling i en skandinavisk kontekst, og der tages udgangspunkt i en empirisk analyse af to danske lovforslag vedrørende stramninger af straffeloven inden for hhv. bandekriminalitet og hjemmerøverier. Artiklen viser, at argumentationen i diskussionerne af begge disse lovforslag henviser til et argument om retsfølelse.

I en kort forskningsnote ”Det tværgående magtnetværk - Magteliten som toppen af de vigtigste sektorer i Danmark” af Anton Grau Larsen og Christoph Houman Ellersgaard præsenteres endvidere resultater fra en netværksanalyse af magtrelationer i Danmark, og forfatterne peger bl.a. på en alliance mellem erhvervsliv, politik, stat, fagbevægelse og forskning.

God læselyst! Redaktør af dette nummer er Gitte Sommer Harrits (gitte@ps.au.dk)

Om Dansk Sociologi
Tidsskriftet Dansk Sociologi er et videnskabeligt funderet sociologisk tidsskrift.
Det henvender sig til alle med interesse for aktuelle samfundsmæssige spørgsmål.
Dansk Sociologi udkommer fire gange om året og bringer peer-reviewede artikler,
kronikker, kommentarer, essays, review-essays og en lang række anmeldelser af
sociologisk faglitteratur. Tidsskriftet udgives af Dansk Sociologiforening.