10. juni 2015

De sikrede døgninstitutioner

Dette kapitel af adjunkt Tea Torbenfeldt Bengtsson i bogen "Udsatte Børn og Unge" belyser, hvad der kendetegner sikrede døgninstitutioner for børn og unge mellem 12 og 18 år i danmark. Institutionerne findes i et særligt spændingsfelt mellem hjælp og kontrol, som sætter sig igennem på alle niveauer, også i hverdagen på institutionerne. Anbringelsen opleves af de anbragte unge som en samfundsmæssig eksklusion, og de unge håndterer anbringelsen via forskellige strategier.

Tea Torbenfeldt Bengtsson: "De sikrede døgninstitutioner" i Udsatte Børn og Unge; Hans Reitzel, 2015