21. september 2017

Differential Recruitment to and Outcomes of Solidarity Activism

I sin PhD-afhandling "Differential Recruitment to and Outcomes of Solidaity Activism. Ethics, Values and Group Style in The Danish Refugee Solidarity Movement" præsenterer Jonas Toubøl den første større videnskabelige analyse af den danske flygtningesolidaritetsbevægelse, som mobiliserede mere end 100.000 borgere i efteråret 2015, da den Europæiske flygtningekrise kom til Danmark.

Afhandlingen giver fire hovedbidrag til spørgsmålene om rekruttering til forskellige slags aktivisme og konsekvenser af aktivisme for aktivisternes politiske opfattelser. Først argumenterer afhandlingen for, at en etisk fordring om at tage vare på udsatte flygtningene er en drivkraft, som kan lede til at man involvere sig i høj-risiko aktivisme. Sådanne etiske fordringer er medieret af altruistiske værdier.

I det andet bidrag argumenteres for at sådanne værdier har betydning for vores følelsesmæssige reaktion på større begivenheder som sammen med effekter af netværk og socialisering påvirker vores tilbøjelighed til at engagere os i aktivisme med varierende grad af risiko.

Værdier spiller også en rolle for det tredje bidrag der ser på forskelle i stilen i forskellige gruppers interaktion. Uanset forudgående erfaringer med aktivisme vil aktivister i en gruppe med en stil, der fokuserer på den umiddelbare omsorg of medfølelses med flygtninge i mindre grad engagerer sig i politisk protest end aktivister i en gruppe med en politisk og konfliktfyldt stil.

Det sidste og fjerde bidrag angår, hvordan aktivister, der engagerer sig i asylansøgeres sagsbehandling, oplever at immigrationsmyndighederne ikke har blik for det menneskelige aspekt, og at der er en systematisk bias imod asylansøgerne. Konsekvensen er et tab af institutionel tillid. Da bevægelsens aktive også før de engagerede sig i flygtningesagen i forhold til befolkningen i det hele taget havde et meget højt niveau af deltagelse i det demokratiske civilsamfund, kan de politiske institutioner tillidseroderende virkemåde udgøre en ikke-intenderet trussel mod det danske demokrati ved at fremmedgøre civilsamfundets ildsjæle fra at deltage i de politiske institutioner.

Jonas Toubøl: Differential Recruitment to and Outcomes of Solidarity Activism. Ethics, Values and Group Style in The Danish Refugee Solidarity Movement, 2017