27. april 2016

Er danske værdier bedre end muslimske indvandreres? et første forsøg

I dette kapitel i bogen "Multikulturalismens Fælder" analyserer professor emeritus Henning Bech to eksempler på centrale værdier: om forholdet mellem kønnene og forholdet mellem generationer. Først diskuterer han de to eksempler ud fra en rationalistisk fornufts målestokke, og derefter – under inspiration af Theodor Adorno og Zygmunt Bauman – i lyset af en ”bredere fornuft”, som indbefatter tanker om et etisk kald. Afsluttende peger han på det vigtige i argumenterende dialog frem for uspecificeret ”respekt”. Vel at mærke en dialog der tillægger dialogpartneren de bedst tænkelige synspunkter og motivationer, frem for uden videre at stemple disse som ”patriarkalsk undertrykkelse” eller lignende.

Henning Bech: "Er danske værdier bedre end muslimske indvandreres? et første forsøg" in Multikulturalismens Fælder; SamfundsLitteratur; 2016