18. juni 2020

Evidens

BogforsideAnders Blok og Poul Poder, der begge er lektorer ved Sociologisk Institut, har skrevet det introducerende kapitel til den danske udgivelse af den amerikanske sociolog Howard S. Beckers seneste bog fra 2017, Evidence. Bogen er netop udkommet på Hans Reitzels Forlag med den danske titel ’Evidens – Bedre belæg i samfundsvidenskaben’.

Howard S. Becker går for at være en af amerikansk sociologis mest anerkendte tænkere og praktikere, og i Evidens afsøger han med afsæt i sin 70 år lange akademiske karriere det sociologiske og samfundsvidenskabelige metodelandskab. Eller som Poul Poder og Anders Blok skriver i deres introduktion:

”Både i Beckers amerikanske og i vores skandinaviske sammenhæng bruges evidensbegrebet gerne snævert, som knyttet til natur- og sundhedsvidenskabernes angiveligt særligt sikre vidensformer. Imidlertid vil Becker med bogen her vise os, at evidensbegrebet har en helt almen relevans for al videnskabelig aktivitet, og herunder altså også for hans egen sociologi og samfundsvidenskab.”

Poul Poder og Anders Blok understreger, at Evidens ikke er en snæver metodebog om forskellige kvantitative eller kvalitative teknikker. Derimod undersøger bogen de grundlæggende metodologiske spørgsmål om, hvordan man skaffer et solidt belæg for påstande om sociale sammenhænge og udviklinger.

”At konstruere holdbar og interessant evidens kan aldrig alene sikres ved at følge bestemte metodeprocedurer. Tværtimod kræver det ifølge Becker, at vi løbende afsøger og opdager begrænsninger i såvel data som metoder og reflekterer grundigt over disse. Gør vi ikke dette, risikerer vi ’datadøden’, hvor empiri ophober sig på kvælende vis, uden at den for alvor gøres relevant for det forskningsspørgsmål, vi havde sat os for at besvare,” skriver de i deres introducerende kapitel.

Heri betegner de også bogen som en både indsigtsfuld og kærkommen metodologisk refleksionsbog, der både henvender sig til nye og garvede medlemmer af 'samfundsforskningens stand'. Som de selv konkluderer:

”I en tid, hvor ny-positivister og andre taler bekymret om vores ’postfaktuelle’ samfund, og hvor røgen efter ’socialkonstruktivismens’ tilsyneladende ophævelse af troværdig viden i et spind af vilkårlige diskurser endnu ikke har lagt sig, tilbyder Becker en simpel, men overbevisende, rute på tværs af disse lige dårlige alternativer. At ville bedrive god socialvidenskab, viser Becker, er hverken nemmere eller sværere end al anden videnskab. Det er hårdt arbejde, det er specialiseret færdighed, det er trænet forestillingsevne – og med en god guide, lidt held og en god portion tålmodighed kan det lykkes for os alle.”

Læs mere om bogen hos Hans Reitzels Forlag: Evidens – Bedre belæg i samfundsvidenskaben