19. marts 2015

Fattigdom, afsavn og coping

Danmark præges af stigende ulighed
De seneste år har mange pointeret, at Danmark er blevet et mere ulige samfund, bl.a. som følge af skærpede regler for overførselsindkomster.

Men mens ulighed, sociale ydelser og arbejdsmarked har været genstand for omfattende offentlig debat, har der været påfaldende lidt diskussion af fattigdom.

Bogens indhold
Denne bog bygger på omfattende studier af området og giver et detaljeret overblik over fattigdommens udvikling, udbredelse og betydning i Danmark.

Der ses bl.a. på, hvilke befolkningsgrupper der især rammes af fattigdom, hvordan fattigdommen påvirker individer på en lang række områder over hele livsforløbet, og hvordan fattigdomsramte håndterer deres situation og skaber en meningsfuld tilværelse på trods af svære betingelser.

Bogens forfattere
Bogens forfattere er blandt de førende danske eksperter på området og giver her et samlet overblik over et kompliceret og omfattende problemfelt, som ser ud til i stigende grad at have ramt Danmark og andre europæiske lande de senere år.