6. februar 2017

Følelsernes sociologi

Lektor Emeritus Charlotte Bloch og lektor Poul Poder har hver skrevet et kapitel til den netop udkomne bog 'Følelsernes sociologi'.

Charlotte Bloch dykker i sit bidrag ned i Candace Clarks teori om sympati og uddyber hendes teori om følelser i hverdagslivet - to kerneområder i sociologien, som Clark har været med til at teoretisere.

Sympati som en sammenbindende følelser adskiller sig fra andre sammenbindende følelser som eksempelvis kærlighed og teknemmelighed ved, at den sætter fokus på modtagerens problematikker, hvilket også betyder fokus på uligheden mellem giver og modtager af sympati. Denne ulighed skaber et hieraki mellem giver og modtager, som Clark tager afsæt i, når hun i sin sympatiteori udvikler en bredere teori om følelser som mikropolitiske redskaber i hverdagens interaktioner. I udfoldelsen af disse teorier kommer Charlotte Bloch i dette kapitel rundt omkring begreber som 'social plads', 'me first'- og 'you first'-mikropolitikker og emotionel mikropolitik. Til sidst i kapitlet præsenterer Charlotte Bloch læseren for forskellige empiriske undersøgelser, der har anvendt Clarks teorier og begreber.

Poul Poder har bidraget til bogen med et kapitel om Randall Collins, en amerikansk sociolog, der beskæftiger sig med følelsessociologi i et bredt perspektiv. I bogens kapitel går Poul Poder i dybden med Collins teori om emotionel energi og hans mikrosociologiske voldsteori, der originalt specificerer, hvilke situationelle omstændigheder der skal være til stede, for at egentlig fysisk vold kommer til udtryk. Collins mikrosociologiske voldsteori bygger på hovedargumentet om, at voldsudøvelse forudsætter overvindelse af en emotionelt forankret barriere. Poul Poder runder kapitlet af med en kritisk diskussion af både voldsteorien og den almensociologiske teori.

 Charlotte Bloch: Candace Clark - sympati, emotionelle mikropolitikker, mikrohierarkier og solidaritet, og Poul Poder: Randall Collins - interaktionsritualer, emotionel energi og voldens mikrosociologi, i Følelsernes sociologi. Red. Inger Glavind Bo og Michael Hviid Jacobsen, Aalborg Universitet, 2017.