1. november 2016

Fokusgrupper

Professor Bente Halkier præsenterer i denne bog en række vigtige metodiske valg og muligheder ved brug af fokusgrupper, lige fra de første overvejelser om udvælgelse til den afsluttende analyse af data. 

Bogen belyser samtidig en række problemstillinger på overordnet videnskabsteoretisk niveau såvel som på helt praktisk konkret niveau. 

Endelig indeholder bogen en kritisk diskussion af, hvornår fokusgruppeinterviews er en velvalgt metode, og hvornår man hellere skal anvende andre metoder.

Fokusgrupper udkom første gang i 2002 og er siden blevet brugt af tusindvis af studerende, forskere og praktikere. I denne tredje udgave præsenterer Bente Halkier en ny og aktuel gennemgående case, ligesom eksempler, referencer og analyser inkluderer de nyeste udviklinger inden for feltet.

Bente Halkier: Fokusgrupper (3. udgave); Samfundslitteratur; 2016

Bente Halkier har publiceret en række artikler om fokusgrupper i internationale tidsskrifter. Se f.eks.:
Halkier, B. (2010). Focus groups as social enactments: Integrating interaction and content in the analysis of focus group data. Qualitative Research. 10, 71-89