5. januar 2021

Frivillig hjælp og omsorg under coronakrisen

ForsidePostdoc Jonas Toubøll og adjunkt Hjalmar Bang Carlsen har til tidsskriftet Samfundsøkonomen, der udgives af Djøf Forlag, skrevet artiklen ’Frivillig hjælp og omsorg under coronakrisen: Omfang, socioøkonomisk fordeling og arbejdsdeling’.

Artiklen fokuserer på uligheder i organiseringen af den frivillige hjælp under coronakrisen, efter at regeringen i foråret 2020 besluttede at nedlukke samfundet for at inddæmme COVID-19-epidemien.

Med nedlukningen blev mange velfærdsopgaver for en periode overladt til det frivillige civilsamfund, og artiklen analyserer uligheder i, hvem der gav og modtog frivillig hjælp, med udgangspunkt i køn og beskæftigelsesstatus.

Resultaterne indikerer, at eksisterende uligheder blev reproduceret og i nogle tilfælde endda forstærket. Desuden har studiet ifølge forfatterne bidraget med tre indsigter i forhold til den bredere diskussion om, hvorvidt det frivillige sociale arbejde kan og skal fylde mere i velfærden fremover:

  1. Der er en betydelig kapacitet for socialt arbejde og velfærd i det uformelle civilsamfund.
  2. Men ikke alle har lige adgang til denne velfærd, og gruppen uden for beskæftigelse får i ringere grad end andre grupper dækket deres hjælpebehov.
  3. Endelig er det i markant højere grad kvinder, der løfter de ressourcekrævende frivillige omsorgsopgaver.

De to sidste forhold peger på, at det både kan skabe øget ulighed i adgangen til velfærd og forstærke uligheden mellem mænd og kvinder, hvis man i højere grad lader civilsamfundet stå for velfærden.

Forskningen, der bliver præsenteret i artiklen, er del af projektet ’Solidaritet og frivillighed under coronakrisen’, som er muliggjort af bevillinger fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet under KU og Danmarks Frie Forskningsfond.

Læs artiklen hos Samfundsøkonomen (åben adgang): Frivillig hjælp og omsorg under coronakrisen: Omfang, socioøkonomisk fordeling og arbejdsdeling