5. september 2017

Gadevold – en sociologisk kortlægning af vold i byen

Post.doc Lasse Suonperä Liebst og hans kollega Marie Bruvik Heinskou fra Aalborg Universitet står bag en af de mest omfattende kortlægninger af gadevold i dansk og international sammenhæng. Det har de samlet i udgivelsen 'Gadevold – En sociologisk kortlægning af vold i byen'.

I deres bog undersøger de, hvordan gadevold opstår og udvikler sig. De finder svar ved at zoome ind på, hvad der konkret sker i de situationer, der munder ud i gadevold. Der knytter sig ofte mange forestillinger til, hvad gadevold er. Gennem en systematisk kortlægning af, hvordan gadevold forløber, efterprøver bogen disse forestillinger og giver input til den kriminalpræventive indsats. Bogen sætter også fokus på en mulig diskrepans mellem, hvordan mange tror vold opstår, og hvad der reelt sker. Det antages eksempelvis ofte, at gadevold retter sig mod tilfældige fremmede i byen, og at tilskuere forholder sig passivt til volden. Her giver bogen empirisk og sociologisk funderede svar på disse og en række beslægtede spørgsmål. En hovedpointe er, at gadevoldens situationer indeholder destruktive, men også forsonende dynamikker. Det er således atypisk, at gadevolden er hæmningsløs og rettet mod tilfældige ofre. Og et typisk billede er, at tilskuere gør noget for at stoppe volden.

Lasse Suonperä Liebst og Marie Bruvik Heinskou, 'Gadevold – En sociologisk kortlægning af vold i byen', Djøf Forlag, 2017.