30. marts 2020

Tidsskrift for Professionsstudier: At søge indsigt på tværs

Lektor Inge Kryger Pedersen, lektor Anders Blok og ph.d.-stipendiat Marie Leth Meilvang, alle Sociologisk Institut, har til Tidsskrift for Professionsstudier bidraget med den forskningsmetodologiske og peer-reviewede artikel ’At søge indsigt på tværs: Hvordan og hvorfor sammenligne forskelligartede professionsfelter?’

Professionelles rolle er under forandring, og artiklen diskuterer i det lys metodologiske greb i en kvalitativ, komparativ, sociologisk undersøgelse af professioner.

Hent artiklen i Tidsskrift for Professionsstudier.