17. august 2015

Intimitet - Sosiologi i dag

Et nyt nummer af det norske tidsskrift Sosiologi i dag er på gaden med mange bidrag fra nuværende og tidligere ansatte ved Sociologisk Institut. Anette Stenslund skriver om at håndtere intimiderende lugt på hospitalet, Jesper Fels Birkelund, Tobias Bornakke og Kristoffer Pade Glavind skriver om nye digitale metoder til observation af fysisk nærhed, Anna Sofie Bach skriver om synkroniserende samarbejde og situationel intimitet i danske mænds parforholdsfortællinger, Marie Bruvik Heinskou skriver om vestlige kvinders brug af bytteøkonomi i transnationale seksuelle relationer og Anders Haahr Rasmussen og Morten Emmerik Wøldike skriver om unge mænd mellem homosocialitet og homoseksualitet.

Artikler

Noget i luften – mellem tavshed og latter
Håndtering af intimiderende lugt på hospitalet
Anette Stenslund

Store Data og Intime Detaljer. Nye digitale metoder til observation af fysisk nærhed
Jesper Fels Birkelund, Tobias Bornakke, Kristoffer Pade Glavind

Rationaliseringens romantik. Synkroniserende samarbejde og situationel intimitet i danske mænds parforholdsfortællinger
Anna Sofie Bach

Intimitetens globale bazar – vestlige kvinders brug af bytteøkonomi i transnationale seksuelle relationer
Marie Bruvik Heinskou 

Unge mænd mellem homosocialitet og homoseksualitet
Anders Haahr Rasmussen, Morten Emmerik Wøldike

Tidsskriftet Sosiologi i dag: Intimitet; vol 45, nr. 2; Novus Forlag; 2015