25. august 2015

Kollektivt samarbejde under kommunernes effektivisering

I sin nye bog Kollektivt samarbejde under kommunernes effektivise­ring  leverer FAOS-forsker Nana Wesley Hansen en unik analyse af, hvordan samarbejdet mellem medarbejdere og ledere i det offentlige – det såkaldte MED-system – kan være en magtfaktor, der både kan styrke og svække beslutningsprocesser.

”For eksempel kan dialog om besparelser med arbejdspladsens medarbejderrepræsentanter nogle gange føre til løsninger, der sparer penge uden, at det forringer velfærden,” siger Nana Wesley Hansen.  

Bogen beskriver blandt andet, hvordan et socialpsykiatrisk center blev pålagt en besparelse af kommunen. Her blev medarbejderne inddraget via MED-samarbejdet, hvilket førte til en dialog om, hvordan de bedst muligt kunne spare uden, at det gik ud over centrets beboere. Konklusionen blev, at man besluttede at få et nyt og billigere tilbud på den supervision, som medarbejderne modtog fremfor at spare på for eksempel muligheden for at tage beboerne med på tur. Dermed blev en besparelse gennemført uden, at det forringede forholdene for borgerne.  

Løsningsorienteret snarrådighed   Samarbejdssystemet er tænkt som et enhedssystem, men bogen beskriver, hvordan det reelt fungerer på to niveauer: Et overordnet politisk niveau, hvor der handles strategisk, og et lokalt niveau, hvor tingene praktiseres i tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads. I forbindelse med sidstnævnte introducerer Nana Wesley Hansen begrebet snarrådighed. Her handles der pragmatisk og løsningsorienteret som eksemplet med det socialpsykiatriske center viser.

Effektiviseringen i den offentlige sektor udfordrer det kollektive samarbejde på de fleste niveauer, men effektiviseringen i sig selv forårsager ikke urolige tider på arbejdspladsen. Effektiviseringen kalder på modige ledere og medarbejderrepræsentanter, der gennem et konstruktivt samarbejde er i stand til at kvalificere opgaveløsningen. Denne bog viser, at viljen til dette er til stede.

Bogen kan købes her

For yderligere oplysninger kontakt Nana Wesley Hansen på:  mail: nha@faos.dk  telefon: 35 32 34 44/23 41 43 91