3. marts 2014

Kollektivt samarbejde under effektivisering

- Et studie af praksis i MED-samarbejdet i kommunerne under effektivisering og besparelse

PhD Dissertation by Nana Wesley Hansen

Lokalt findes der to forskellige former for samarbejde, med hver deres egen handlingslogik, som har afgørende betydning for, hvordan opgaverne løses i samarbejdet på den offentlige arbejdsplads under effektivisering. Det konkluderer Nana Wesley Hansen fra FAOS i sin ph.d.-afhandling 'Kollektivt samarbejde under effektivisering' finansieret af KL og KTO.

Det formelle samarbejdssystem i kommunerne – MED-systemet – er tænkt som et integreret enhedssystem, men i praksis udvikles to samarbejdsformer, viser afhandlingen: Et repræsentativt politisk system på de centrale niveauer i den bureaukratiske organisation og et arbejdspladsbaseret samarbejdssystem i de enkelte produktionsenheder. Sammenkædningen af disse to er essentiel for, at samarbejdet på de centrale niveauer skal kunne kvalificere opgaveløsningen, pointerer Nana Wesley Hansen. Vil man udvikle samarbejdssystemet, er det med andre ord denne kobling, som med fordel kan styrkes.

Mens ledere og medarbejderrepræsentanter i samarbejdet på de centrale bureaukratiske niveauer i kommunerne handler strategisk-politisk, handler parterne anderledes ’snarrådigt’ i den enkelte produktionsenhed. Her er det ikke på forhånd givne interesser, som former et strategisk samarbejde, men derimod en kontinuerlig kollektiv tilpasning til de mange forandringer, som rulles ud i den offentlige organisation. Afhandlingen viser, at det ’snarrådige’ samarbejde på arbejdspladsen i vidt omfang bidrager til opgaveløsningen under stramme økonomiske rammevilkår. Her kan man fx udarbejde fælles rammer for besparelser, uden at velfærden forringes, bearbejde sygefraværet effektivt eller gennemføre personalepolitikker, der kan lette omstruktureringsprocesser for medarbejderne.

Afhandlingen kan købes hos Akademisk Boghandel, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K.