12. december 2016

Kvalitativ analyse - syv traditioner

"Kvalitativ analyse - syv traditioner", der er redigeret af professor Margaretha Järvinen ved Sociologisk Institut og Nanna Mik-Meyer, professor ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, går i dybden med den kvalitative forsknings ”sorte boks”, nemlig analysedelen eller transformationen af et indsamlet datamateriale til forskningsresultater.
Bogen beskriver nogle af de mest udbredte analytiske perspektiver i dagens samfundsforskning: symbolsk interaktionisme, fænomenologi, hermeneutik, Grounded Theory, narrativ analyse, diskursanalyse og ANT-analyse, og viser gennem konkrete eksempler, hvordan disse analysetilgange kan bruges.

Bogen er blevet til med bidrag fra førende kvalitative forskere, hvoraf flere kommer fra Sociologisk Institut. De præsenterer de syv perspektiver og viser, hvilke konkrete empiriske strategier, de hver især lægger op til.

Kapitelforfatterne optræder i følgende rækkefølge: Margaretha Järvinen, Nanna Mik-Meyer, Lene Tanggaard, Marie Heinskou, Nils Gilje, Søren Kristiansen, Kathy Charmaz, Aksel Tjora, Catherine Riessman, Tea Torbenfeldt Bengtsson, Ditte Andersen, Kaspar Villadsen, Teun van Dijk, Allan Dreyer Hansen, Lise Justesen, Jakob Demant, Signe Ravn.

Red. Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer: Kvalitativ analyse - syv traditioner, Hans Reitzels Forlag, 2017.