18. december 2015

LO-dokumentation: "Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere"

I denne LO-dokumentation af Jonas Toubøl, Christian Lyhne Ibsen, Anton Grau Larsen og Daniel Sparwath Jensen undersøges lønmodtagernes organisering i fagforeninger i perioden 1995-2012. Undersøgelsen bidrager med ny og mere præcis viden om, hvordan den faglige organisering har udviklet sig siden 1995. Rapporten afslutter det LO-finansierede forskningsprojekt Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere, der har til formål at udvikle den eksisterende viden om årsager til tilvalg eller fravalg af fagforeningsmedlemskab med særligt fokus på betydningen af arbejdsmarkedsmobilitet.


Jonas Toubøl, Christian Lyhne Ibsen, Anton Grau Larsen og Daniel Sparwath Jensen: LO-dokumentation: "Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere", 2015