15. september 2015

Medfølelse - om at føle for og med den anden

Hverdagslivet er fuld af episoder, som fremkalder medfølelse; barnet der græder, den hjemløse i sin elendighed, trafikofret i sin kørestol, vores arbejdsløse ven osv. Men hvad er medfølelse? Dette kapitel af lektor Charlotte Bloch i bogen "Hverdagslivets Følelser" (red. Inger Glavind Bo og Michael Hviid Jacobsen) forsøger at belyse kompleksiteten i begrebet medfølelse.

Indledningsvist præsenteres den skotske filosof og økonom Adam Smiths teori om empati som basis for moralsk adfærd og sociale bånd. Smith er ophavsmand til begrebet sympati og er den socioogiske klassiker i forhold til sympatibegrebet. Herefter følger forskellige teoretiske indfaldsvinkler til medfølelse: en biologisk, en interaktions- og kulturteoretisk, en civilisationsmæssig og en følelseskulturel indfaldsvinkel. Til sidst i kapitlet følger to empiriske afsnit med henblik på at illustrere medfølelse som en dimension i forskellige institutioners virke samt i forbindelse med tilskuerrollen.

Charlotte Bloch: "Medfølelse - om at føle for og med den anden" i Hverdagslivets Følelser, Hans Reitzels Forlag; 2015