5. december 2014

Midlertidige øst-migranter udfordrer den danske model

Debatten om social dumping har primært haft fokus på udfordringerne forbundet med udstationerede arbejdsmigranter. Denne artikel af centerleder lektor Søren Kaj Andersen og phd-studerende Jonas Felbo-Kolding, begge FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, påpeger, at det afgørende ikke er tilknytningsformen, men i stedet varigheden af migranternes tilknytning til arbejdsmarkedet

Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding: "Midlertidige øst-migranter udfordrer den danske model" in Samfundsøkonomen, nummer 4, 2014