15. januar 2015

Mina sociologiska stationer - om utsikter och insikter

I dette kapitel i antologien "Det personliga är sociologiskt" reflekterer professor Margareta Bertilsson over sin vej gennem sociologien de sidste 50 år

Margareta Bertilsson: "Mina sociologiska stationer - om utsikter och insikter" in Det personliga är sociologiskt, Liber Sociologisk Forskning, 2014 

Akademiska ämnen samlar ibland ihop sig till återblickar. Erfarna företrädare för ämnet sammanfattar och värderar dess historia och föreslår möjliga framtida vägar i en antologi. I denna specialutgåva av Sociologisk Forskning, i samarbete med Liber, publiceras 14 framstående sociologers beskrivningar av ämnets utvecklingsförlopp tillsammans med den parallella formeringen av deras egna akademiska habitus. Genom personligt hållna betraktelser – en slags akademiska självbiografier – tecknar boken en bred bild av ämnets histo¬ria och nuvarande villkor, en bild från vilken den svenska sociologin kan ta avstamp och blicka framåt.


Huvudredaktörer är:

Gunnar Andersson, Thomas Brante och Christofer Edling, alla vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet

Författarna är:
Göran Ahrne, Stockholms universitet 

Boel Berner, Linköpings universitet 

Margareta Bertilsson, Köpenhamns universitet 

Ulla Björnberg, Göteborgs universitet 

Thomas Brante, Lunds universitet 

Hedvig Ekerwald, Uppsala universitet 

Rosmari Eliasson Lappalainen, Lunds universitet 

Johanna Esseveld, Lunds universitet 

Bengt Furåker, Göteborgs universitet 

Staffan Lindberg, Lunds universitet 

Gunnar Olofsson, Linnéuniversitetet 

Sune Sunesson, Lunds universitet 

Göran Therborn, Cambridge university 

Karin Widerberg, Oslo universitet