5. oktober 2018

Mod til helhjertethed: Når medarbejdere rejser sig fra arbejdslivets nedture

Lektor ved Sociologisk Institut Poul Poder har bidraget til bogen Den modige leder med kapitlet 'Mod til helhjertethed: Når medarbejdere rejser sig fra arbejdslivets nedture.' 

Hvad vil det sige at være en modig leder? Hvem kan siges at handle modigt i forvaltningen af sine ledelsesopgaver? Hvem har mod i organisationen, og handler det om evnen til turde sige fra eller måske til? Der er ingen tvivl om, at begrebet mod er et fascinerende begreb. Denne antologi søger at komme ideen om mod i ledelse nærmere. Det gøres igennem artikler om, hvad mod er for en størrelse, og hvordan den kan forstås i forhold til ledelse. Ligeledes indeholder antologien artikler, der undersøger mod i bestemte store eller små kontekster så som mod i ledelse hos topledere i den offentlige forvaltning eller hos skolelederen. Mod i ledelse kan både give konkrete bud på, hvordan mod kan udøves i det komplekse ledelsesfelt, men det kan også give anledning til mere abstrakte overvejelser over, hvordan ledelse, medarbejdere, skole og samskabelse kan finde sted på helt nye måder.

I kapitlet 'Mod til helhjertethed: Når medarbejdere rejser sig fra arbejdslivets nedture' undersøger Poul Poder, hvorfor og hvordan modige medarbejdere agerer, samt hvordan ledelse kan bidrage. Dertil belyser kapitlet en indadvendt form for mod, som sigter mod det at leve helhjertet. Mod er en vigtig egenskab hos medarbejdere, da det kan give bedre og mere omsorgsfulde arbejdspladser. Det er således en vigtig ledelsesmæssig udfordring at støtte en udvikling af mod til helhjertethed.

Poul Poder, Mod til helhjertethed: Når medarbejdere rejser sig fra arbejdslivets nedture, Dafolo, 2018.