15. januar 2015

Økonomi og Arbejde i det 21. århundrede

Når jeg skal runde mit forskningsliv på AAU af og svare på spørgsmålet: Hvad har drevet din forskning? er svaret enkelt. Hvad jeg havde med hjemmefra, tiden og en række tilfældigheder.” Sådan sætter professor, Flemming Ibsen, et foreløbigt punktum for sin karriere på Aalborg Universitet, som startede tilbage i 1976. I dette festskrift fejres Flemmings mangeårige forskning i økonomi og arbejde med en lang række bidrag fra førende danske og internationale forskere. Derudover gengives Flemmings aftrædelsesforelæsning.

Festskriftet behandler en række aktuelle temaer og teorier indenfor arbejdsmarkeds- og samfundsøkonomisk forskning, herunder ændringer i løn- og arbejdsvilkår, fagforeningers fremtid, overenskomstsystemet, makroøkonomi, lønsystemer, virksomhedernes social ansvar samt samarbejde mellem ledelse og ansatte. Alle områder som Flemming har beskæftiget sig med i sin lange forskningskarriere.

Lektor Carsten Strøby Jensen, phd-studerende Jonas Toubøl, lektor Søren Kaj Andersen og lektor Mikkel Mailand, alle Sociologisk Institut, bidrager med artikler til festskriftet.

Kapitel 4. Værdier og arbejdslivserfaringers betydning for tilbøjeligheden til at stå i fagforening blandt arbejdere og funktionærer – forsøg på en segmenteringsanalyse – af Carsten Strøby Jensen & Jonas Toubøl

Kapitel 8. Reguleringskampen – Tiltag mod social dumping i overenskomster og lovgivning – af Søren Kaj Andersen

Kapitel 9. Tabte kampe om medieopmærksomhed og forhandlingsret – overenskomstforhandlingerne 2013 med fokus på forskere og gymnasielærere – af Mikkel Mailand

Økonomi og Arbejde i det 21. århundrede - Et festskrift til Flemming Ibsen; Christian Lyhne Ibsen (red.) & Laust Kristian Høgedahl (red.); Djøf-Forlag 2014


Fredag den 16. januar indbyder Aalborg Universitet til offentliggørelsen af tidsskriftet.

Flemming Ibsen gik på pension i efteråret 2014, og i den forbindelse har en række danske og internationale forskere bidraget med analyser af økonomi og arbejde i det 21. århundrede for at hylde Flemmings lange karriere. Festskriftet belyser en række af de udfordringer og problemstillinger, som det danske arbejdsmarked og velfærdsstaten står overfor i de kommende år. Disse problemstillinger diskuteres i en paneldebat mellem nogle af hovedaktørerne på det danske arbejdsmarked, hvorefter der afholdes en reception.   

Program:

14.00-14.20: Ankomst m. kaffe/the

14.20-14.30: Velkomst ved institutleder for Institut for Statskundskab på AAU, Morten Lassen

14.30-14.40: Introduktion af festskriftet ved redaktørerne, Christian Lyhne Ibsen og Laust Høgedahl

14.40-15.40: Paneldebat mellem Jørn Neergaard Larsen, adm. direktør for DA, og Lizette Riisgaard, næstformand for LO

15.40-17.00: Reception

Arrangementet finder sted på Aalborg Universitet København/Sydhavnen fredag d. 16. januar 2015, kl. 14-17 (auditorium Acm15 B1/1.008). Festskriftet udkommer på Jurist- og Økonomforbundets Forlag.