6. juni 2014

Økosamfund som bæredygtighedsnicher

Økosamfund såsom økologiske landsbysamfund, andelssamfund, økologiske bofællesskaber, økolandsbyer etc. bliver ofte nævnt i den offentlige og samfundsvidenskabelige debat om bæredygtigt byggeri. Men hvilken rolle er det egentlig rimeligt at tillægge økossamfundene i den omstillingsproces mod bæredygtighed, der er undervejs for boligsektoren?

Bella Marckman: "Økosamfund som bæredygtighedsnicher" i Bæredygtig omstilling af bolig og byggeri (red. Holm, Søndergård, Stauning, Jensen); Frydenlund Academic; 2014