31. oktober 2016

Revideret udgave af 'Socialpolitik' dykker ned i 3 nye socialpolitiske problemstillinger

Lektor Jørgen Elm Larsen har i samarbejde med sin kollega Iver Hornemann Møller, professor emeritus ved universitetet i Coimbra, Linnéuniversitetet og CBS, redigeret den netop udkomne 4. udgave af standardværket 'Socialpolitik'.

Værket har i den nyeste udgave fået 3 nye kapitler, der sætter fokus på henholdsvis social afvigelse, handicap og socialpolitik på Grønland. Dette skal være med til at fastholde bogens status som et standardværk i dansk samfundsvidenskab.

Bogen, der også indeholder biddrag af lektor Peter Abrahamsen og professor Margaretha Järvinen, anlægger et samfundsperspektiv på det socialpolitiske område og forsøger at bestemme årsagerne til sociale problemer, problemenernes konsekvenser og mulighederne og viljen til at afhjælpe dem. Værket som helhed skal forstås som en analytisk gennemgang af relevante, nutidige sociale grundproblematikker, der af forskellige årsager har gjort sig gældende over længere tid. Netop derfor har der også været behov for bogens 3 nye temaer samt en kraftig revision af alle kapitler.

Værket er dermed igen blevet tidssvarende uden at de gennemgåede problematikker er gået hen og blevet irrelevante.