2. januar 2017

Sociologibogen

Sociologibogen, der er redigeret af lektor Jørgen Elm Larsen m.fl., introducerer og opdaterer det sociologiske kernestof i undervisningen med fokus på de grundlæggende problemstillinger, som sociologer beskæftiger sig med, og de mange forskellige teoretiske svar. I bogen får de klassiske sociologer nyt liv, ligesom nye teoretiske perspektiver kaster lys over en lang række aktuelle fænomener fra uddannelse og seksualitet til sociale afvigelser og demokratisk politik. Bogen kan derfor læses tematisk i undervisningsforløb, som opslagsværk over teoretikere fra Emile Dürkheim til Judith Butler eller kronologisk som sociologiens historie. På den måde fungerer bogen både som en solid indføring i en disciplin og et inspirationskatalog til undervisning og opgaveskrivere.

Søren Juul, Jørgen Elm Larsen og Jytte Kristensen (red.): Sociologibogen; Forlaget Columbus; 2016