16. maj 2017

Survey

Professor emeritus, Peter Gundelach er gået sammen med kollegerne Rikke Skovgaard Nielsen og Morten Frederiksen fra Aalborg Universitet om at samle alle surveyarbejdets faser i én bog målrettet bachelor- og  professionsuddannelserne. Det er blevet til bogen 'Survey', hvor også lektor Kristian Bernt Karlsson og ekstern lektor Hans Bay har biddraget med indslag. Bogen giver en praktisk indføring i design af undersøgelsen, udvælgelse af stikprøver, formulering af spørgeskemaer og efterfølgende indsamling og kodning af data samt metoder til at analysere resultaterne.

'Survey' bygger på ny forskning i selve metoden, der har været den seneste år. Forskningen har givet indsigt i, hvordan man bedst kan sample, formulere spørgsmål, konstruere spørgeskemaer og meget mere. Samtidig har nye it-teknologier i stigende grad sat sit præg på konstruktionen af spørgeskemaer og dataindsamlingen og skaber hele tiden nye muligheder for design, sample og surveyarbejdets øvrige processer. Med teknologien er surveys også blevet allemandseje, der ikke længere kræver profesionelle bureauer, men simpelt kan gøres ved hjælp af let tilgængelig software. Derfor er 'Survey' utrolig aktuel, da den præsenterer og diskuterer elementerne i surveyteknikkerne, så læseren bliver i stand til at træffe kvalificerede valg i forhold til den konkrete undersøgelse.

Professor emeritus Peter Gundelach er medredaktør på bogen og har bidraget med kapitlerne:

 • Baggrund (sammen med Rikke Skovgaard Nielsen og Morten Frederiksen)
 • Efterbehandling af data (sammen med Claus D. Hansen, Rasmus Jul Møber og Jonathan Hermansen)
 • Variable og tabeller
 • Skalaer: Kombination af variable
 • Komparativ surveyforskning (sammen med Kristian Bernt Karlsson)

Lektor Kristian Bernt Karlsson har bidraget med kapitlerne:

 •  Lineær regressionsanalyse
 •  Latent klasseanalyse
 •  Klyngeanalyse
 •  Komparativ surveyforskning (sammen med Peter Gundelach)

Ekstern lektor Hans Bay har bidraget med kapitlerne:

 • Population og stikprøver (sammen med Jakob Rathlev)
 • Dataindsamling (sammen med Jakob Rathlev og Jonathan Hermansen)

Red. Peter Gundelach, Rikke Skovgaard Nielsen og Morten Frederiksen, Survey, Hans Reitzels Forlag, 2017