19. januar 2016

Værdier, Videnskab og Visioner - Festskrift til Peter Gundelach

Dette festskrift, der er redigeret af Margaretha Järvinen, Bella Marckmann og Esther Nørregård-Nielsen og indeholder bidrag fra en lang række forskere ved Sociologisk Institut, hylder professor Peter Gundelach for hans mangeårige virke i dansk sociologi.

Titlen "Værdier, videnskab og visioner" sdamler Peter Gundelachs faglige indsats i tre ord. Værdier, fordi danskernes værdier, og variationerne i værdier mellem forskellige befolkningsgrupper, er et af hans vigtigste forskningsområder. Videnskab, fordi Peter Gundelach altid har insisteret på, at disse værdier skal undersøges videnskabeligt - og gerne i tværvidensksabelige studier. Visioner, fordi samfundsforskningen aldrig må blive ligegyldig for det samfund, den er en del af.

Værdier, Videnskab og Visioner - Festskrift til Peter Gundelach (red. Margaretha Järvinen, Bella Marckmann og Esther Nørregård-Nielsen); Jurist og Økonomforbundets Forlag; 2015