Sociologer i råd og udvalg

Anna Ilsøe

 • Ekstern deltager i Disruptionrådet nedsat af Regeringen. 2018-
 • Medlem af Rådet for Deleøkonomi, Erhvervsministeriet. 2019-

Bente Halkier

 • Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets adfærdsekspertpanel. 2019-
 • Medlem af bestyrelsen i VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 2017-
 • Bestyrelsesmedlem for Groconsult. 2012-2015.
 • Medlem af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE) under DFF. 2009-2014.
 • Bestyrelsesmedlem i Research Network Sociology of Consumption under European Sociological Association. 2008-2012

Charlotte Baarts

 • Dansk repræsentant i Nordisk Netværk vedr. etisk regulering af samfundsvidenskaberne. 2008-

Hilda Rømer Christensen

 • Ekspertmedlem af EU/ FP 8/ HORIZON 2020: Marie Skłodowska-Curie Actions’ Advisory Group. Udpeget af EU-Kommissionen. 2013-
 • Ekspertmedlem af EU/ FP 8/ HORIZON 2020/ Advisory Group on Gender. Udpeget af EU-Kommissionen. 2014-
 • Medlem af internationalt Advisory Board, NORDWIT, Nordic Centre of Excellence, Uppsala. 2017-2021.
 • Medlem af videnskabelig kommitté på Sino-Danish University Centre, Beijing. 2010.
 • Medlem af Advisory Board for THREAD-projektet udpeget af Innovationsfonden. 2017-2020.
 • Bestyrelsesmedlem, Folkeuniversitetet. 2017-

Jakob Johan Demant

 • Medlem af priskomiteen for Fonden Novavi Prisen. 2017-

Kristian Bernt Karlson

 • Medlem af SU-ekspertudvalget, Uddannelses og Forskningsministeriet. 2019.
 • Bestyrelsesmedlem i Center for Boligsocial Udvikling, udpeget af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. 2016-

Mads Meier Jæger

 • Medlem af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv under Det Frie Forskningsråd, Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2015-2018.

Marie Rosenkrantz Lindegaard

 • Bestyrelsesmedlem i Dutch Association of Criminology. 2015-

Nana Wesley Hansen

 • Ekstern deltager i Lærerkommissionen. 2018-2019.

 

Nicole Doerr

 • Chair of the European Sociological Association Research Network on Collective Action and Social Behavior. 2009-2013.

 

Peter Abrahamson

 • Medlem af Det Faglige Råd for Social Service, Socialstyrelsen 2015-2017.
 • Medlem af netværk af forskere omkring skatte- og offentlige politikker i Centralamerika, organiseret af Central America Institute for Fiscal Studies (ICEFI) in Guatemala. 2015-

 

Peter Gundelach

 • Medlem af The Rockwool Foundation’s Research Programme Committee. 1998-

Søren Kaj Andersen

 • Medlem af "Scientific committee" for International Labor and Employment Relations Association, ILERA, Lunds Universitet. 2018-2021.
 • Medlem af Metroselskabets ekspertpanel for løn- og arbejdsvilkår samt arbejdsmiljø. 2015-