24. februar 2014

Demokratisk Republikanisme: Tre grundidéer

I artiklen ’Demokrati og Republikanisme – et idéhistorisk rids’ giver den spanske politiske teoretiker Antoni Domènech en introduktion til demokratisk republikanisme som politisk filosofisk værktøjskasse.

I denne artikel peger vi på tre grunde til, at demokratisk-socialistiske bevægelser, herunder arbejderbevægelsen, kan vinde meget ved at genudforske det idégrundlag, som Domènech viderefører, og som var grundlaget for Marx’ tænkning.

Med finanskrisen, globaliseret kapitalisme, klassestrukturens forandring og i lyset af venstrefløjens søgen efter et opdateret blik for modsætningsforholdene i samfundet, er den demokratiske republikanisme mere relevant end nogensinde.

Vi vil nedenfor koncentrere os om tre centrale ideer i den demokratisk-republikanske tradition:

FRIHED: ’Individuel frihed’ er et tomt begreb, så længe den enkeltes materielle eksistens ikke er sikret politisk. Derfor må borgerløn, også kaldet universel basisindkomst, være et centralt mål for enhver socialistisk reformpolitik.
EJENDOM: Indenfor politiske fællesskaber, hvor den private ejendomsret er gjort ukrænkelig, opstår der en tendens til koncentration af materiel velstand – og siden politisk magt – på stadigt færre hænder. Derfor kan demokratisk-socialistisk samfundsforandring kun lade sig gøre med udgangspunkt i en grundlov, der principielt fastlægger, at det er op til demokratiske befolkningsflertal at fastsætte grænserne for privat ejendom.
KLASSE: Sammensætningen af sociale klasser indenfor et bestemt samfund forandrer sig over tid i takt med den teknologiske og økonomiske udvikling i produktionsformer. Til gengæld er kampen om politisk herredømme mellem Eliten og Folket, dvs. de få rige (oligarkerne) mod de mange relativt mindrebemidlede (démos), et vedblivende strukturelt træk. Derfor må progressive kræfter udvikle en dynamisk klasseanalyse, der tager højde for, at kampen for demokratiet mod de rige og magtfuldes fåmandsvælde antager nye historiske former.

Andreas C. M. Mulvad & Jonas Toubøl: "Demokratisk Republikanisme: Tre grundidéer" i Kritisk Debat