1. december 2020

Den bæredygtige stat

CoverBåde velfærds- og konkurrencestaten har som bærende statsformer spillet fallit, når det handler at reagere hurtigt og effektiv på klimakrisen. Faktisk har de to traditionelle statsformer med deres underliggende vækstideologier og afhængighed af fossile brændstoffer kun været med til at forværre krisen.

Med denne analyse som afsæt efterlyser sociologerne Anders Blok, lektor ved Sociologisk Institut, og Rasmus Willig, lektor på Roskilde Universitet, et nyt statsbegreb, ’Den bæredygtige stat’, i deres debatbog af samme navn netop udgivet på Hans Reitzels Forlag.

Heri argumenterer de to forfattere for, at det tyvende århundredes højre-/venstremodsætning med liberalismen på den ene side og den demokratiske socialisme på den anden ikke længere giver mening med en klimakatastrofe, der rykker tættere på dag for dag.

”Hvad enten man er socialist, liberalist, venstre- eller højreorienteret, har ingen frihedsforestillinger eller konventionelle samfundsideologier kunnet svare på eller løse klima- og biodiversitetskriserne,” som de selv skriver i bogens indledende kapitel.

Tværtimod gør de efter forfatternes mening ofte ondt værre, som når konkurrencestatens forkæmpere f.eks. fokuserer overdrevent på teknologisk innovation engang ude i fremtiden, eller velfærdsstaten blot ender i mere privatbilisme, højere kødforbrug og charterrejser til Thailand. Resultatet vil være voldsomt skærpede modsætninger i samfundet, i takt med at klimakrisen spidser til.

Svaret er ifølge Anders Blok og Rasmus Willig den bæredygtige stat, der bygger oven på et frihedsbegreb, der lægger til grund, at vi kun er frie, når vi kollektivt begrænser os i forhold til naturen, økologien og planetens grænser.

”Denne nye type kollektiv frihed i civilsamfund og stat er således begrænset af, at vi ikke længere kan ødelægge den verden, vi bebor. Det er en frihedsforestilling, der er snævert knyttet til indsigten i planetens økologiske bæreevne – og som samtidig insisterer på en række nye velstands- og retfærdighedsbegreber for fællesskabet, der lever op til denne indsigt.”

Læs mere om bogen på Hans Reitzels Forlag: Den bæredygtige stat

Læs også et længere interview med de to forfattere i Politiken (kræver log-in): Konkurrencestaten har spillet fallit. Længe leve den bæredygtige stat