16. marts 2020

MedieKultur: Intimitet og visuel kommunikation i sociale medier

Lektor Jakob Johan Demant, ph.d.-stipendiat Sidsel Harder, professor Claire Maxwell og kandidatstuderende Julie Johanne Vittet Bentzen fra Sociologisk Institut har alle bidraget til den seneste udgave af MedieKultur (årgang 36, nr. 67), der udkom i februar 2020.

Tidsskriftet, der publiceres af Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMID), sætter her særligt fokus på intimitet og visuel kommunikation i sociale medier.

I artiklen ’"Tailored pornography" – Content, context and consent in young women’s sexting’ undersøger Sidsel Harder, Julie Johanne Vittet Bentzen, Jakob Johan Demant og Claire Maxwell, hvordan unge kvinders erfaringer med deling af intime billeder på internettet er koblet til forskelige syn på og brug af pornografi. Artiklen bygger på 17 kvalitative interviews med kvinder i alderen 18-22 år.

Desuden har Jakob Demant bidraget til redigeringen af det aktuelle tema, ligesom han sammen med Anne Mette Thorhauge, lektor ved Institut for Kommunikation ved KU, og Stinne Gunder Strøm Krogager, lektor ved Aalborg Universitet, står for den indledende redaktionelle artikel.

Der er åben adgang til alle artikler i tidsskriftet, som har til formål at bidrage til kritisk refleksion og udvikling af teorier og metoder inden for medie- og kommunikationsforskning.

Læs seneste udgave af MedieKultur