Erhversmæssig virksomhed og almennyttige interne uddelinger – En kommentar til SKM2022.400.LSR

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Landsskatteretten har i SKM2022.400.LSR taget stilling til en erhvervsdrivende fonds adgang til at fradrage interne uddelinger som led i drift og udlejning af en fast ejendom til en selvejende institution som led i sidstnævntes drift af vuggestue/børnehave. Landsskatteretten nægtede Fonden fradrag for interne uddelinger med henvisning til, at Fondens virke i relation til ejendommene ikke i sig selv kunne anses almennyttigt, og det ikke var godtgjort, at ejendomsdriften havde direkte tilknytning til et almennyttigt formål.
Original languageDanish
Article numberSR.2023.18
JournalS R - Skat
Volume2023
Pages (from-to)18-24
Number of pages7
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - 2023

ID: 334017636