Retorisk medborgerskab: Det kit der kan skabe sammenhængskraft i faget Livsoplysning

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

I faget Livsoplysning i den nye aftale om læreruddannelsen optræder retorik som et nyt element i forhold til det fag det erstatter, Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab. I denne artikel argumenterer jeg for at retorikkens tilbagekomst til læreruddannelsen er en god ide, men samtidig vil jeg gerne udfordre placeringen af retorikken i det af fagets fire overordnede indholdsområder der hedder ’Autoritet, dømmekraft of retorik’ og ikke (også) i indholdsområdet ’Demokrati og medborgerskab’. Efter min opfattelse burde det sidste punkt have inkluderet begrebet ’retorisk medborgerskab’, og mit hovedærinde i artiklen er at beskrive dette begreb og argumentere for dets værdi som bindeled mellem personlige formidlingskompetencer og kompetencer i samfunds- og demokratideltagelse. Mit ønske med artiklen er pege på hvordan det nye fag kan udvikle sig på tværs af hvad der jo blot er bullet points og ikke strengt afgrænsede emnefelter.
Original languageDanish
JournalUnge Paedagoger
Volume2023
Issue number3
Pages (from-to)53-61
Number of pages8
ISSN0106-5386
Publication statusSubmitted - 1 Aug 2023

ID: 360716055