Narkotikamarkeder på nett: en begrepsutvikling av digital kapital

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

Dokumenter

En økende del av dagens narkotikahandel foregår på nett. Bruk av ulike nettbaserte platt-former har forenklet distribusjonen av narkotika og globalisert den helt ned på for-brukernivå. Handelen foregår blant annet på krypterte markeder på det mørke nettet,på åpne sosiale medier og gjennom meldingsapplikasjoner. Mange av kjennetegnene veddigitale markeder er gjenkjennelige i den tradisjonelle litteraturen på narkotikamarkeder,for eksempel kan bruken av meldingstjenester være en naturlig utvikling fra den tidlig-ere bruken av SMS-er og personsøkere (May & Hough, 2004). Likevel er det flere siderved de digitale markedene som fører til nye muligheter og utfordringer for markedsaktør-ene. I denne artikkelen utvikler vi «digital kapital» som et nytt begrep for å forstå verdi-ene og behovene til aktørene på digitale narkotikamarkeder. Begrepet diskuteres opp motSandberg og Pedersens (2006) begrep «gatekapital». Til forskjell fra gatekapital, kreves dethøy innsikt i krypteringsverktøy og andre anonymiseringsmetoder for å unnslippe mynd-igheter. Selvpresentasjon tas vekk fra klær og utseende, og byttes ut med profilbilder ogskriftlige fremstillinger av språk, både i egen profil eller produktannonse og ved deltagelsei diskusjoner. Åpenheten gjennom tilbakemeldingssystemer i de digitale markedene gjør det også nødvendig med god kundeservice fra selgerne og en kontinuerlig oppdatering avinformasjon og rykter om andres erfaringer. Analysen baserer seg på 114 semistrukturerteintervjuer med både selgere og kjøpere på disse markedene, og flere hundre timer meddigital etnografi i markedene og tilknyttede diskusjonsforum.
OriginalsprogNorsk
TidsskriftNorsk Sosiologisk Tidsskrift
Vol/bind3
Udgave nummer3
Sider (fra-til)209-227
StatusUdgivet - 2019

Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk


Ingen data tilgængelig

ID: 209285114