22. november 2022

Kristian Karlson får international pris for sin forskning

Pris

European Academy of Sociology har tildelt Kristian Karlson årets Raymond Boudon Award. Prisen tildeles yngre forskere, som i væsentlig grad har bidraget til europæisk sociologi med forskning af højeste faglige standard.

Kristian Karlson
Kristian Karlson foran Sociologisk Institut.

(Artiklen er opdateret den 11/9 2023 med information om prisforelæsningen)

Det bliver en forsker tilknyttet Sociologisk Institut, nemlig lektor Kristian Karlson, som løber med årets Raymond Boudon Award for sit bidrag til den sociologiske forskning.

Prisen, der er opkaldt efter den franske sociolog Raymond Boudon, gives til forskere under 40 år, som ”i væsentlig grad har bidraget til europæisk sociologi”.

Kristian Karlson har været ansat på Sociologisk Institut siden 2013, hvor hans forskning blandt andet har haft fokus på social mobilitet inden for uddannelsessystemet og i bredere forstand.

Aktuelt undersøger han søskendes sociale mobilitet i ti lande gennem projektet ’Social Class Mobility in Comparative Perspective: Bringing Siblings In’, som er støttet af European Research Council. Projektet afdækker, hvorfor nogle lande har større social mobilitet end andre, og hvilken rolle velfærdsstater og familiemønstre spiller i den sammenhæng.

At få indblik i sådanne komplekse forhold er en vigtig drivkraft bag Kristian Karlsons arbejde.

”Jeg er meget optaget af, hvordan man bedst måler og opgør social arv og social mobilitet. Hvordan udvikler vi nye metoder, der bedre får fat i de mange ting, vi forbinder med social arv og andre sociale forhold? Og hvilken betydning har det for de konklusioner, vi drager? Den type spørgsmål motiverer meget af min forskning,” siger Kristian Karlson.

Og her kommer Raymond Boudon-prisen som en stor opmuntring:

”Jeg ser selv prisen som et rygklap til min forskning i social arv, social mobilitet og kvantitative metoder. Og jeg håber og tror, at den er et tegn på, at min forskning bliver brugt aktivt og nyder stor anseelse blandt mine internationale fagfæller.”

Selve prisen bliver overrakt i september 2023 ved næste årsmøde i European Academy of Sociology i Paris, hvor Kristian Karlson samtidig er inviteret til at give en særlig forelæsning (se boks). 

Se en oversigt over modtagere af The Raymond Boudon Award, og læs mere om prisen hos European Academy of Sociology

Kristian Karlsons prisforelæsning

Kristian Karlsons forelæsning i Paris finder sted på Science Po den 23. september 2023 og vil adressere ændringer i intergenerationel uddannelsesmobilitet i Danmark gennem det 20. århundrede under overskriften 'The making and unmaking of opportunity: How and why intergenerational educational mobility changed over the 20th century in Denmark'.

Kristian Karlsons arbejde viser, at vigtige reformer i obligatorisk skolegang har haft løftet både uddannelsesniveauer og intergenerationel mobilitet for børn født i perioden 1940–1960. Imidlertid peger hans forskning også på et fald i uddannelsesmobilitet for børn født i 1970'erne og 1980'erne trods en generel stigning i adgangen til højere uddannelse.

Forelæsningen bygger på en videnskabelig artikel, der dykker ned i de mekanismer, der kan forklare dette fald i mobilitet. Resultaterne har potentiale for at informere både national og international uddannelsespolitik.

Forelæsningen giver en mulighed for at dykke dybere ned i Karlsons omfattende arbejde, som blandt andet har undersøgt social mobilitet i uddannelsessystemet og i en bredere social kontekst. Det forventes at bidrage med vigtige perspektiver til diskussioner om uddannelsesmuligheder og social mobilitet.

Kontakt

Kristian Karlson
Lektor
Sociologisk Institut
Mail: kbk@soc.ku.dk
Telefon: 35 32 15 88

Emner

Læs også