12. januar 2023

Merlin Schaeffer bliver professor og ny studieleder på Sociologisk Institut

UDNÆVNELSE

Merlin Schaeffer er fra årsskiftet tiltrådt som professor ved Sociologisk Institut, hvor han fortsat vil have fokus på immigration, diversitet og inklusion i sin forskning. Samtidig bliver han fra den 1. februar instituttets nye studieleder.

Merlin Schaeffer
Merlin Schaeffer. Foto: SAMF

Den 1. februar får Sociologisk Institut ny studieleder, når Merlin Schaeffer overtager posten fra Jakob Demant, der har valgt at fokusere på sine mange øvrige forsknings- og undervisningsopgaver.

Som studieleder får Merlin Schaeffer samtidig sæde i instituttets ledelse sammen med institutleder Benedikte Brincker, Bente Halkier, leder af instituttets ph.d.-program, og Claire Maxwell, postdoc-koordinator.

Derudover er han gældende fra 1. januar 2023 tiltrådt som professor på Sociologi institut, hvor han har været ansat siden 2018 som lektor. Merlin Schaeffer har en kandidatgrad fra Humboldt Universität zu Berlin og tog sin ph.d.-grad på University of Amsterdam.

I sin forskning har Merlin Schaeffer bl.a. arbejdet med analyser af immigrationsbaseret etnisk diversitet, ligesom han har undersøgt de etniske lagdelinger, man finder i samfundet, og afdækket deres politiske konsekvenser. De sociale forhold har han metodisk belyst gennem omfattende statistiske analyser.

Aktuelt har Merlin Schaeffers arbejde fokus på tre spørgsmål:

  • (Fejl)opfattet diskrimination i sociologisk perspektiv:  Hvorfor synes påstande om diskrimination at blive mere udbredte, i takt med at vestlige samfund øger graden af lighed og frihed blandt indvandrede minoriteter? 
  • Etnisk mangfoldighed, segregation og minoritetsinfrastruktur: Hvordan påvirker voksende etnisk mangfoldighed samfundets sociale sammenhængskraft og dets medlemmers trivsel?
  • Etniske forskelle i adgang til sundhedspleje og sunde livsrammer: Hvorfor mister immigranter deres oprindelige sundhedsforspring i forhold til indfødte borgere, jo længere tid de bor i deres nye land?

Ud over tilknytningen til Københavns Universitet er Merlin Schaeffer også tilknyttet WZB Berlin Social Science Center som fellow.

Se også Merlin Schaeffers profil.

Kontakt

Merlin Schaeffer
Professor
Sociologisk Institut
Mail: mesc@soc.ku.dk 
Telefon: 35 33 16 92

Emner

Læs også