20. marts 2018

Rapport: Unge, alkohol og stoffer

Ny rapport præsenterer de seneste resultater fra forskningsprojektet YODA (Youths, Drugs and Alcohol), som er støttet af ROCKWOOL Fonden Den nye rapport er redigeret af Margaretha Järvinen, Sociologisk Institut, og blandt de øvrige bidragsydere er Jakob Demant, Sociologisk Institut, samt Stefan B. Andrade og Jeanette Østergaard, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Læs rapporten her

Rapporten viser blandt andet:

  •  Alkoholvaner grundlægges i 15-års alderen. De unge, som drikker mest i teenageårene, er ofte også de unge, som drikker mest i 25/26-års alderen.
  •  Tidlig druk, rygning og hashbrug er forbundet med højere risiko for arbejdsløshed, kriminalitet og hospitalsindlæggelser i hele perioden fra 16 år til midt-20erne. Denne sammenhæng gælder dog ikke for unge mænd fra de mest ressourcestærke hjem. Risikoadfærd er altså risikabel for de fleste – men ikke for alle.
  •  Hashbrug og uddannelsesniveau hænger sammen. Unge, der bruger hash jævnligt, befinder sig på lavere uddannelsesniveauer (færre på gymnasier og universiteter) end unge, der aldrig har prøvet hash.   
  • Forældres alkoholregler tager toppen af unges druk. Unge, der i 15-årsalderen har haft strenge alkoholregler (max 2 genstande pr. drikkelejlighed) drikker sig ikke lige så ofte fulde som 15-årige, 18/19-årige og 25/26-årige som unge med lempelige alkoholregler (fem genstande per drikkelejlighed).