Forskning på Sociologisk Institut

Det er en central målsætning for Sociologisk Institut at drive forskning på højeste niveau. Hovedparten af de videnskabelige medarbejdere bidrager aktivt til forskningsarbejdet og spiller en nøglerolle i instituttets bestræbelser på at være opdateret på den seneste forskning og kunne videreføre og videreudvikle fagets teoretiske og metodiske aspekter.

Forskningen på instituttet berører en bred vifte af områder som velfærd, ulighed og mobilitet, køns-, arbejdsmarkeds- og organisationsforhold samt kultur og civilsamfund. Formålet med forskningen er både at bidrage til den internationale sociologi og samtidig lave samfundsrelevante, aktuelle analyser rettet mod en dansk offentlighed. På det seneste har en række forskningsprojekter f.eks. sat fokus på Covid-19-epidemien.

På disse sider finder du bl.a. links til igangværende og afsluttede projekter samt henvisninger til vores forskergrupper og særlige forskningscentre.

Igangværende forskningsprojekter

Nedenfor finder du links til aktuelle forskningprojekter, som er igangsat af instituttets forskere, eller hvor instituttet på anden vis spiller en central rolle. Find link til den aktulle forskning på FAOS i boksen til højre. 


PROJEKTER OG INITIATIVER IGANGSAT 2020-2024PROJEKTER IGANGSAT FØR 2020