Geografisk oprindelse og social mobilitet i Danmark

Social mobility

PROJEKTET ER AFSLUTTET
Projektperiode: 2016-2020

Danmark bryster sig normalt af at være blandt de mest socialt mobile lande i verden. Med gratis uddannelse og en høj grad af økonomisk omfordeling er de formelle barrierer for at blive mønsterbrydermindre end de fleste andre steder i verden.

Spørgsmålet er imidlertid, hvor store forskelle der er på mulighederne for social mobilitet inden for landets grænser. Dette forskningsprojekt forsøgte at besvare dette spørgsmål ved at undersøge, om mulighederne for at være socialt mobil afhang af, om man er vokset op på landet eller i byen. Projektet så også på, hvorvidt opvækst i forskellige nabolag i de større byer i Danmark giver forskellige muligheder for mobilitet. Endelig forsøgte projektet at forklare eventuelle forskelle i mobilitetsmønstre ved at se på betydningen af geografisk mobilitet, valg af uddannelse og valg af job. Projektet anvendte data fra Danmarks Statistiks registre og følger danskere født i 1960’erne og 1970’erne frem til i dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttet af:

Kraks Fond

Geografisk oprindelse og social mobilitet i Danmark har modtaget støtte fra Kraks Fond.

Projekt: Geografisk oprindelse og social mobilitet i Danmark
PI: Kristian Bernt Karlson
Start: 2016
Slut: 2020

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Karlson, Kristian Bernt Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535321588 E-mail