LIFETRACK

LIFETRACK var et europæisk forskningsprojekt, der analyserede forholdet mellem uddannelsesinstitutioner og social ulighed. Projektet så på, hvordan opbygningen af uddannelsessystemer i forskellige lande påvirker social ulighed. Et særligt fokus var på konsekvenserne af valg af ungdomsuddannelse for senere position på arbejdsmarkedet.

PROJEKTET ER AFSLUTTET.

Skoletavle med en opslået bog foran
Foto: Colourbox

(See English summary below)

Projektet afdækkede, hvordan valg af uddannelsesspor påvirker fordelingen af ressourcer i voksenlivet. Projektet så også på, hvordan indretning af uddannelsessystemet kan være med til at fastholde social ulighed på tværs af generationer. Sidst så projektet på nogle af de sociale og psykologiske effekter, som en opdeling af studerende på forskellige uddannelsesspor ofte har.

LIFETRACK afdækkede disse spørgsmål gennem et tæt internationalt samarbejde, der analyserede nationale datasæt om uddannelses- og beskæftigelsesbaner. Projektet undersøgte Danmark, Tyskland, England, Finland, Frankrig og Italien. 16 forskere fra otte forskellige universiteter var involveret i projektet. Projektet var en del af projektet "Dynamics of Inequality during the Life Course (DIAL)", finansieret af NORFACE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The LIFETRACK project examined, the consequences of tracking in upper secondary schools on long term labor market outcomes, with a particular focus on how the organization of educational systems may perpetuate inequalities over the life course and between generations. The project examined these questions in a comparative collaboration involving six European countries (Denmark, Germany, England, Finland, France, and Italy). 

 

 

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Jesper Fels Birkelund Tenure Track Adjunkt +4535330624 E-mail
Kristian Bernt Karlson Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535321588 E-mail

Eksterne medlemmer

Navn Titel
David Reimer Professor MSO, Aarhus Universitet

Støttet af:

NORFACE logo

LIFETRACK  har modtaget støtte af NORFACE.

Projekt: LIFETRACK
Periode:  2018-2020

Kontakt

Kristian Bernt Karlson
Sociologisk Institut
Mail: kbk@soc.ku.dk
Telefon: 35 32 15 88

LIFETRACK logo