Solidaritet og frivillighed i coronakrisen

Undersøgelsen ’Solidaritet og frivillighed i coronakrisen’ undersøger samspillet mellem frivllighed i formelle organisationer og den uformelle borger-til-borger hjælp, samt hvilken rolle sociale medier spiller. De spørgsmål belyses med data fra spørgeskemaundersøgelser, kortlægning af Facebookgrupper, online etnografier og kvalitaitve interviews.

Nabohjælp
Foto: Colourbox

See an English summary below.

Corona pandemien har presset velfærdsstaten til det yderste og medført nye behov for hjælp og støtte til udsatte grupper: Personlig rådgivning og information, hjælp til daglige gøremål som indkøb og transport, håndtering af ensomhed og angst, familier hvor eksisterende problemer eskalerer under isolationen, og mange andre behov som kalder på nye løsninger.

For at imødegå disse negative følgevirkninger suppleres velfærdsstaten af civilsamfundet, hvor solidaritet og samfundssind har ført til en hidtil uset mobilisering. Civilsamfundet overtager her centrale velfærdsfunktioner som den forvalter anderledes end statens rettighedsbaserede velfærd.

Den udvikling er afgørende at få belyst fra forskningshold for på kort sigt at kunne kvalificere indsatsen under krisen og på længere sigt at udvikle velfærden.

Dette projekt undersøger den frivilligt baserede velfærds virkemåde i form af frivilligt socialt arbejde, uformel hjælp, solidaritet og samfundssind. Målet er at skabe viden, der kan bidrage til at optimere koordination mellem offentlige og civilsamfundsaktørers indsatser samt kvalificere civilsamfundsaktørernes arbejde med at afbøde coronakrisens negative konsekvenser for udsatte grupper.

Til det formål kombinerer vi:

  1. En ekstensive kvantitativ og kvalitativ kortlægning af hjælpegrupper på Facebook, 
  2. En panel survey af et repræsentativt udsnit af den
    danske befolkning og 
  3. En online panel survey distribueret i de mere end 250 Facebook hjælpegrupper.

Det er ikke længere muligt at deltage i undersøgelsen, men du kan stadig læse nærmere om, hvordan vi behandler og opbevarer de indhentede svar her: Information til deltagere i undersøgelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenomtale

1.7.2020: Blogpost hos SODAS med fokus på civilsamfundets mobilisering af hjælpeadfærd:
Solidaritet og frivillighed i coronakrisen

24.4.2020: Omtale af ny bevilling på Sociologisk Instituts hjemmeside:
Ny bevilling udvider undersøgelse af frivillighed under coronakrisen

3.4.2020: Omtale på Sociologisk Instituts hjemmeside:
Sociologer kortlægger frivilligt arbejde og samfundssind under coronakrisen

Engelsk version af samme artikel.

Undersøgelsen i eksterne medier

24. februar 2021: DR P1
Jonas Toubøl fortæller i P1's Public Service (starter 1:48 minutter inde i udsendelsen) om danskernes frivillige arbejde under corona-nedlukningerne og tiden derefter.

4.8.2020: BBC Worklife
Omtale af undersøgelsen i større artikel om dansk 'samfundssind'.

25.6.2020: DR:DK
Artikel på dr.dk: 250 hjælpegrupper poppede op på kort tid, da landet lukkede ned

24.6 2020: P1, P4 og TV Avisen
Jonas Toubøl fortæller i et længere interview i P1 Morgen om resultaterne fra undersøgelsen af danskenes frivillighed under coronakrisen. Desuden optræder han i lidt kortere indslag i henholdsvis P4 Morgen og TV Avisen Morgen.

Lyt til interviewet i P1 Morgen (starter 1:31.35 inde i udsendelsen)
Lyt også til indslagene i TV Avisen (11:00 inde) og P4 Morgen (2:09:10)

31.5.2020: P4 - Public service
Jonas Toubøl gør status på projektets foreløbige resultater (1:44:36 inde)

11.5.2020: P4 - Formiddag på 4'eren
Jonas Toubøl giver en kort status på projektets resultater (09:40 inde)

3.5.2020: P4 Public service
Jonas Toubøl fortæller om de første resultater i programmet Public service (2:43:20)

30.4.2020: DR.DK + TV-Avisen
DR.DK bringer de første resultater fra undersøgelsen i en artikel. Desuden nævnes undersøgelsen kort i et TV-Avis-indslag (25:30 inde)

29.4.2020: Uniavisen
Interview med Jonas Toubøl om arbejdet med undersøgelsen og bevillingen fra Danmarks Frie Forskningsfond

29.4.2020: DR P4
Jonas Toubøl fortæller om frivillighed i Eftermiddag i Danmark (1.12:00 inde i udsendelsen)

11.4.2020: DR TV AVISEN Ekstra
Undersøgelsen omtales i et interview med CFSA (17:03 inde i udsendelsen)

5.4.2020: P4 Public service
Jonas Toubøl fortæller om undersøgelsen i programmet Public service (0:37:45 og 1:12.13)

 

December 2020: Hjalmar Alexander Bang Carlsen og Jonas Toubøl har bidraget til Samfundsøkonomen med artiklen:
Frivillig hjælp og omsorg under coronakrisen: Omfang, socioøkonomisk fordeling og arbejdsdeling

December 2020: Mia Lunding Christensen, Esben Brøgger Lemminger, Maria Haarmark Nielsen, Jonathan Holm Salka, Benedikte Brincker, Hjalmar Bang Carlsen, Jonas Toubøl har bidraget til bogen Det epidemiske samfund med kapitlet:
Solidaritet og frivillighed under coronakrisen: Netværks betydning for fordelingen af uformel civil hjælp

December 2020: Ditte Andersen, Sine Kirkegaard, Hjalmar Bang Carlsen og Jonas Toubøl har bidraget til tidsskriftet Contexts med artiklen (åben adgang):
Co-Production of Care During COVID-19

September 2020: Hjalmar Bang Carlsen, Jonas Toubøl og Benedikte Brincker har bidraget til det videnskabelige tidsskrift European Societies med artiklen:
‘On solidarity and volunteering during the COVID-19 crisis in Denmark: the impact of social networks and social media groups on the distribution of support’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Benedikte Brincker Institutleder +4535321415 E-mail
Esben Brøgger Lemminger Studerende FU   E-mail
Jonas Toubøl Lektor +4535323268 E-mail
Jonathan Holm Salka Studerende   E-mail

Støttet af:

Danmarks Frie Forskningsfond

Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. Projektet gennemføres i partnerskab med Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA).

Projekt: Solidaritet og frivillighed i coronakrisen
Periode:  2020-2021

Kontakt

Jonas Toubøl (PI)
Sociologisk Institut
Mail: jt@soc.ku.dk
Telefon: 35 32 32 68

Hjalmer Bang Carlsen (PI)
Sociologisk Institut/SODAS
Mail: hc@soc.ku.dk
Telefon: 35 33 44 49

Eksterne medlemmer:

Navn Ansættelsessted

Ditte Andersen

VIVE
Sine Kirkegaard VIVE