Grønne fællesskaber i byen - civilt engagement og medborgerskab i bynatur og urban økologi

Interessen for bynatur og urban økologi er voksende overalt i verden, herunder også i Danmark, som led i en kollektiv søgen efter mere bære- og levedygtige byer.

Byhave
Foto: Colourbox

(See English summary below)

Nye typer af civilsamfundsdrevne projekter og kommunale initiativer med fokus på bynatur vinder frem inden for bl.a. urbant landbrug og byhaver; genopretning af byers vandløb og åer; beskyttelse af biodiversitetsrige habitater; forbedring af stisystemer og rekreative muligheder; skabelse af ”vild” natur i bynære områder; og anlæg af grønne arealer til klimatilpasning.

Tilsammen kan disse projekter og initiativer siges at rykke ved dybtliggende forståelser og praksisser i den modernistiske by, hvor by og natur var tænkt som skarpt adskilte domæner. I dag ses det, hvordan grænserne mellem byen og naturen igen er til forhandling, idet byplanlæggere, lokalpolitikere, foreninger og engagerede borgere afsøger nye muligheder for at forene by og natur til en rigere bynatur i ”den økologiske by” (Franklin 2010).

En økologisk set rigere bynatur til gavn for livskvaliteten blandt byens borgere kommer imidlertid ikke af sig selv. Grønne hensyn presses ofte af økonomiske realiteter i byplanlægningen og –udviklingen; og det er typisk omstridt mellem forskellige interessenter, hvordan bæredygtighed skal forstås og implementeres lokalt. GrønBy-projektets afsæt er, at der er behov for at sikre den demokratiske forankring af de værdier, der kan og vil præge omstillingen til mere socialt og miljømæssigt bæredygtige byer i fremtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønne fællesskaber i byen
Praksisrettet pjece udgivet i samarbejde med Friluftsrådet med formidling af centrale undersøgelsesresultater: Grønne fælleskaber i byerne - Civilt engagement og medborgerskab i bynatur og grønne områder

Egne omtaler af projektet:

10.10.2019: Sociologer kortlægger borgernes engagement i grønne fællesskaber i byen

12.05.2020: Ny forskning: Flere byboere søger grønne fællesskaber

Forskningsrelaterede artikler mv.:

Blok, Anders, Anette Gravgaard Christensen, Troels Krarup og Jakob Laage-Thomsen (2019). The civics of urban greening: Topics, tendencies, and tensions from the frontlines of sustainable transition. Discover Society

Christensen, Anette Gravgaard, Troels Krarup, Amanda Krog Juvik og Jakob Laage-Thomsen (2019). Fælleshed som bynaturens sted: Metodologiske tilgange til familiært engagement i bygrønne fællesskaber. Dansk Sociologi 30(4).
https://search.proquest.com/docview/2411172360?accountid=13607

Christensen, Anette Gravgaard, Jakob Laage-Thomsen og Anders Blok (2019). Urban green communities: Towards a pragmatic sociology of civic commonality in sustainable city making. I J. Hoff, Q. Gausset, & S. Lex (red.) The role of non-state actors in the green transition — Building a sustainable future. London: Routledge.
https://books.google.dk/books?hl=da&lr=&id=l7utDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA114&dq=jakob+laage-thomsen&ots=OMAH6RNm2O&sig=Qprb_89V-LrD5q8MRtUuEjFdMSk&redir_esc=y#v=onepage&q=jakob%20laage-thomsen&f=false

Laage-Thomsen, Jakob og Anders Blok (2020). Civic modes of greening the city? Urban natures in-between familiar engagement and green critique. Local Environment 25(2): 162-178.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13549839.2020.1714568

Laage-Thomsen, Jakob, and Anders Blok (2020). Varieties of green: On aesthetic contestations over urban sustainability pathways in a Copenhagen community garden. Environment and Planning E: Nature and Space.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2514848620902806

Christensen, Anette Gravgaard (2020). Composing urban green collaboration: Exploring coordination in long-term civic–municipal greenspace planning. European Journal of Cultural and Political Sociology.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23254823.2020.1772843

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Anders Blok Lektor +4535323577 E-mail

Støttet af:

Veluxfonden

Grønne fællesskaber i byen har modtaget støtte af Velux fonden - det tværgående program.

Friluftsrådet er praksispartner på projektet.

Projekt: Grønne fællesskaber i byen - civilt engagement og medborgerskab i bynatur og urban økologi
Periode:  2017-2021

Kontakt

Lektor Anders Blok (PI)
Sociologisk Institut
Mail: abl@soc.ku.dk
Telefon: 35 32 35 77

Eksterne bidragydere:

Name Title Phone E-mail
Jakob Laage-Thomsen Ph.d.-stipendiat (tidligere forskningsassistent ved Sociologi) +45 24 46 98 66 -