Hvordan hører vi sammen? Interaktionelle dynamikker i fællesskaber af og med mennesker med høretab

Formålet med projektet er at styrke fællesskaber for mennesker med høretab ved at skabe gode sociale rum, der sikrer deltagelse og social inklusion i både uformelle sociale relationer og konkret i skoler, på uddannelser og i arbejdslivet.

Foto: Colourbox

Projektet 'Hvordan hører vi sammen? Interaktionelle dynamikker i fællesskaber af og med mennesker med høretab' skal bidrage med ny viden om høretabets betydning for social inklusion i et samfundsperspektiv - herunder også, hvordan forholdet menneske-teknologi-fællesskab kan forstås på nye måder.

 

A: Mikro-sociologi om sociale bånd i ansigt-til-ansigt interaktionsdynamikker 

Formål: At udvikle en mikro-sociologisk tilgang til at undersøge etablering af sociale bånd i forbindelse med gruppedeltagelse og i forskellig rumlige situationer.

B: Selvdefensive og resocialiserende handlestrategier

Formål: at undersøge arbejdssituationer, hvor det er vanskeligt at koble sig auditivt på andre, samt hvordan handlestrategier udvikles for at tilpasse sig situationen

C: Generalitet omkring den sociale inklusion

Formål: At undersøge udbredelsen af problematikken social eksklusion og dens relative betydning for mennesker med høretab.

D: Professionel viden og praksis omkring sociale høretabsudfordringer

Formål: At undersøge og syntetisere flerfaglig ekspertviden om udfordringer blandt mennesker med høretab med henblik på at fremme sammenhængende hverdagsliv for målgrupperne. 

 

Projektets advisory board er sammensat af forskere og aktører, der kender til projektets problemfelter, herunder praksis-, teknologi- og politikfeltet omkring høretabsområdet. Board-medlemmerne dækker tilsammen indgående kendskab til diverse høreteknologier og audiologopædien samt arkitektområdet med fokus på Universelt Design og Tilgængelighed (herunder akustikløsninger).

 • Camilla Ryhl, arkitekt MAA, forsknings- og udviklingschef, BEVICA Fonden
 • Torsten Dau, professor, Institut for Sundhedsteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
 • Niels-Henrik Møller Hansen, ph.d. i sociologi, udviklingskonsulent, CFD Rådgivning
 • Katja Lund, postdoc, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet
 • Jesper Dammeyer, lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 • Susanne Nemholt Rosing, postdoc, Oto-rhino-laryngologi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, samt Kommunikationscentret i Region Hovedstaden
 • Joan Klindt Høy, specialkonsulent, Institut for Kommunikation og Handicap, Høreafdelingen, MarselisborgCenteret, Region Midtjylland
 • Rikke Bjerregaard Kristensen, audiologopæd, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark
 • Vibeke Rødsgaard-Mathiesen, tidl. hørekonsulent og børnehørepædagog m.v. Har arbejdet inden for høreområdet fra 1983-2020

 

Hvordan hører vi sammen?

Denne film fra projektet viser, at det er muligt at løse nogle af de sociale udfordringer, som mennesker med høretab oplever i skolen eller på arbejdet. I filmen møder vi Frida, der i dag trives meget bedre i skolen, og Leo, der har droppet tanken om førtidspension.

Læs også mere i artiklen Fællesskab trods høretab: Ny film viser veje til et godt skole- og arbejdsliv. I artiklen kan man også finde links til to separate film om henholdsvis Frida og Leo.

Videnskab.dk: Hvordan skaber vi gode sociale rum?

16. oktober: Lektor Inge Kryger Pedersen, ph.d.-studerende Ida Friis Thing og postdoc Kim Sune Jepsen formidler sammen med Steen Bengtsson, der er seniorforsker emeritus ved VIVE, i et længere indlæg på Videnskab.dk nogle af resultaterne fra det Velux-finansierede projekt ’Hvordan hører vi sammen?’. Indlægget har særligt fokus på, hvordan man skaber gode sociale rum for folk med høretab, og hvorfor det er en vigtig udfordring. 

Artiklen på Videnskab.dk indgår i artikelrækken 'Forskerne formidler'Høretab og fællesskab: Hvordan skaber vi gode sociale rum? 

 

 

Forskere ved Københavns Universitet

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Ida Friis Thing Ph.d.-studerende +4535335285 E-mail
Inge Kryger Pedersen Lektor +4535323229 E-mail
Kim Sune Karrasch Jepsen Postdoc +4535335380 E-mail

Støttet af

Hvordan hører vi sammen? Interaktionelle dynamikker i fællesskaber af og med mennesker med høretab finansieres af VELUX Fonden / HUMpraxis program

Start: 2021
Slut: 2025

Kontakt

Inge Kryger Pedersen (PI)
Lektor, Sociologisk Institut
E-mail: ikp@soc.ku.dk
Telefon: 35 32 32 29

Film og konference

Inge Kryger Pedersen holder oplæg med afsæt i filmen 'Hvordan hører vi sammen?' på en konference om ’Livsomvæltninger’ på Castberggård den 14. marts 2024.

Læs mere om konferencen (pdf-format)

Se filmen under Formidling

Eksterne forskere

 • Steen Bengtsson, seniorforsker (em.), VIVE, Det Nationale forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Praksisaktører

 • Frijsenborg Efterskole v. Brian Ovesen,
 • Castberggård Job- og Udviklingscenter & Højskole v. Solveig Højgaard
 • Høreforeningen v. Anne Mette Paarup Kristensen