Kultur og civilsamfund

Kultur og civilsamfund. Forskergruppe ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Forskergruppen ‘Kultur og civilsamfund’ består af en række forskere, der på forskellig vis undersøger sociologiske spørgsmål der vedrører kultur og civilsamfund. Medlemmerne af gruppen er hovedsageligt optaget af at undersøge paradoksale eller problematiske socio-kulturelle fænomener.  Disse fænomener vedrører empiriske undersøgelser af bl.a. brugen af offentlige rum; livsstil; subkultur og afvigende adfærd; vold og aggression; kulturelle skel og opdelinger; og kriminalitet.  Derudover er vi engageret i teoretiske undersøgelser af krop og seksualitet samt forskellige former for politisering af civilsamfundet. Formålet med gruppen er at diskutere og inspirere til samarbejde indenfor de nævnte forskningsområder.

Forskergruppen har en særlig interesse i at forbinde sociologisk teori og forskning med konkrete interventioner i det sociale liv. Gruppens faciliterer samarbejder om forskningsprojekter og -bevillinger samt diskussioner af nye forskningsideer. Gruppen koordinerer og udbyder kurser på MA-niveau indenfor specialiseringslinjen ’Kultur, livsstil og hverdagsliv’.

Koordinatorer for forskergruppen 

Jakob Demant

Medlemmer af forskergruppen Kultur og civilsamfund

Uden for Københavns Universitet

Anna Sofie Bach, SDU, anso@sdu.dk
Anne Clementsen, wzx803@alumni.ku.dk
Bjørn Schiermer Andersen, University of Oslo, b.s.andersen@sosgeo.uio.no
Jonna Arousell, Uppsala University, jonna.arousell@kbh.uu.se
Sébastien Tutenges, University of Oslo, setu@soc.ku.dk
Lina Hauge Katan, hcb910@alumni.ku.dk
Rasmus Munksgaard, cdq505@alumni.ku.dk  

På Københavns Universitet

Navn Titel Telefon E-mail
Allan Michael Madsen Lektor emeritus +45 353-23283 E-mail
Bente Halkier Professor, ph.d.-programleder +45 353-35044 E-mail
Charlotte Bloch Lektor emeritus +45 353-23236 E-mail
Jakob Johan Demant Lektor +45 353-21584 E-mail
Janus Hansen Institutleder +45 353-36937 E-mail
Lasse Suonperä Liebst Adjunkt   E-mail
Marie Rosenkrantz Lindegaard Lektor +45 353-31907 E-mail
Mikael Carleheden Lektor +45 353-23286 E-mail
Nicole Doerr Lektor +45 353-35057 E-mail
Peter Gundelach Professor emeritus +45 353-23285 E-mail
Poul Poder Lektor +45 353-23946 E-mail
Sidsel Kirstine Harder Ph.d.-stipendiat +45 353-32646 E-mail
Yvonne Due Billing Lektor emeritus   E-mail