Kultur og civilsamfund

Forskergruppen ‘Kultur og civilsamfund’ består af en række forskere, der på forskellig vis undersøger sociologiske spørgsmål der vedrører kultur og civilsamfund. Det kan f.eks. være empiriske undersøgelser af bl.a. brugen af offentlige rum; livsstil; subkultur og afvigende adfærd; vold og aggression; kulturelle skel og opdelinger; og kriminalitet. 

Derudover er vi engageret i teoretiske undersøgelser af krop og seksualitet samt forskellige former for politisering af civilsamfundet. Formålet med gruppen er at diskutere og inspirere til samarbejde inden for de nævnte forskningsområder.

Forskergruppen har en særlig interesse i at forbinde sociologisk teori og forskning med konkrete interventioner i det sociale liv. Gruppens faciliterer samarbejder om forskningsprojekter og -bevillinger samt diskussioner af nye forskningsideer. Gruppen koordinerer og udbyder kurser på MA-niveau inden for specialiseringslinjen ’Kultur, livsstil og hverdagsliv’.

Koordinator for forskergruppen 

Ghita Dahl Lauritzen

Medlemmer af forskergruppen

Navn Titel Telefon E-mail
Bente Halkier Professor, ph.d.-programleder +4535335044 E-mail
Camilla Bank Friis Postdoc +4535326632 E-mail
Claire Maxwell Professor +4535327411 E-mail
Jakob Johan Demant Lektor +4535321584 E-mail
Lasse Suonperä Liebst Lektor   E-mail
Malgorzata Maria Kurjanska Marie Curie stipendiat   E-mail
Mikael Carleheden Lektor +4535323286 E-mail
Nicole Doerr Lektor +4535335057 E-mail
Olivia Dahl Ph.d.-stipendiat +4535325675 E-mail
Poul Poder Lektor +4535323946 E-mail
Torsten Geelan Marie Curie stipendiat +4535321112 E-mail