Kultur og civilsamfund

Kultur og civilsamfund. Forskergruppe ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Forskergruppen ‘Kultur og civilsamfund’ består af en række forskere, der på forskellig vis undersøger sociologiske spørgsmål der vedrører kultur og civilsamfund. Det kan f.eks. være empiriske undersøgelser af bl.a. brugen af offentlige rum; livsstil; subkultur og afvigende adfærd; vold og aggression; kulturelle skel og opdelinger; og kriminalitet. Derudover er vi engageret i teoretiske undersøgelser af krop og seksualitet samt forskellige former for politisering af civilsamfundet. Formålet med gruppen er at diskutere og inspirere til samarbejde inden for de nævnte forskningsområder.

Forskergruppen har en særlig interesse i at forbinde sociologisk teori og forskning med konkrete interventioner i det sociale liv. Gruppens faciliterer samarbejder om forskningsprojekter og -bevillinger samt diskussioner af nye forskningsideer. Gruppen koordinerer og udbyder kurser på MA-niveau inden for specialiseringslinjen ’Kultur, livsstil og hverdagsliv’.

Koordinator for forskergruppen 

Poul Poder

Medlemmer af forskergruppen Kultur og civilsamfund

Navn Titel Telefon E-mail
Allan Michael Madsen Lektor emeritus +45 353-23283 E-mail
Bente Halkier Professor, ph.d.-programleder +45 353-35044 E-mail
Charlotte Bloch Lektor emeritus +45 353-23236 E-mail
Claire Maxwell Professor +45 353-27411 E-mail
Jakob Johan Demant Lektor, studieleder +45 353-21584 E-mail
Janus Hansen Lektor +45 353-36937 E-mail
Lasse Suonperä Liebst Adjunkt   E-mail
Marie Rosenkrantz Lindegaard Lektor +45 353-31907 E-mail
Mikael Carleheden Lektor +45 353-23286 E-mail
Morten Wendler Jørgensen Ph.d.-stipendiat   E-mail
Nicole Doerr Lektor +45 353-35057 E-mail
Noa Milman Marie Curie-stipendiat +45 353-28015 E-mail
Peter Gundelach Professor emeritus +45 353-23285 E-mail
Poul Poder Lektor +45 353-23946 E-mail
Sidsel Kirstine Harder Ph.d.-stipendiat +45 353-32646 E-mail
Silje Anderdal Bakken Ph.d.-stipendiat +45 353-34706 E-mail
Sofie Henze-Pedersen Ph.d.-stipendiat +45 353-36139 E-mail
Yvonne Due Billing Lektor emeritus   E-mail