Velfærd, ulighed og mobilitet

Forskergruppen består af forskere på Sociologisk Institut, der arbejder inden for de tre forbundne forskningsområder: Velfærd, ulighed og mobilitet.

Ligestilling, samarbejde, holdånd. Foto: Colourbox

Gruppens medlemmer undersøger social arv mellem generationer, oplevelser af diskrimination på baggrund af social position i samfundet, etnicitet og andre bagvedliggende forhold. Der er også et særligt fokus på socialt udsatte gruppers erfaringer, og hvordan velfærdssystemer søger at håndtere dem. Et tredje tema fokuserer på segmentering inden for arbejdsmarkedet og mekanismer bag kollektive overenskomster.

Mange af forskerne i gruppen er metodiske specialister med ekspertise inden for såvel avancerede kvantitative som kvalitative metoder. En række gruppemedlemmer anvender også komparative undersøgelsesdesigns. Forskergruppen mødes løbende for at udveksle ideer og erfaringer, fremme samarbejdet mellem unge og mere etablerede forskere samt understøtte udviklingen af nye idéer til forskningsstøtte og forskningsartikler.

Medlemmer af gruppen har i de seneste år fået midler fra: Det Europæiske Forskningsråd, Danmarks Frie Forskningsfond, VELUX Fonden, ROCKWOOL Fonden, Den A.P. Møllerske Støttefond, Spar Nord fonden, og NORFACE.

Eksempler på forskningsprojekter igangsat af gruppens medlemmer:

  • Hvor forsvandt vi hen? En rekonstruktion af hverdagen under Coronakrisen (Merlin Schaeffer). Se projektsiden
  • The Social Mobility of Siblings in Comparative Perspective (Kristian Bernt Karlson). Projektsiden (på engelsk).
  • Young people, drugs and alcohol (YODA) – a 10-year longitudinal study (Margaretha Järvinen). Projektsiden (på engelsk).

Koordinator for forskergruppen

Diana Roxana Galos

Medlemmer af forskergruppen

Navn Titel Telefon E-mail
Abrahamson, Peter Lektor emeritus +4535323941 E-mail
Birkelund, Jesper Fels Tenure Track Adjunkt +4535330624 E-mail
Blaabæk, Ea Hoppe Postdoc +4535334059 E-mail
Brincker, Benedikte Institutleder +4535321415 E-mail
Chen, Mengni Tenure Track Adjunkt +4535335283 E-mail
Christensen, Therese Bay-Smidt Ph.d.-stipendiat   E-mail
Geelan, Torsten Marie Curie stipendiat +4535321112 E-mail
Herman, Andrew Christopher Postdoc +4535329229 E-mail
Høgenhaven, Lærke Ph.d.-stipendiat   E-mail
Ibsen, Christian Lyhne Lektor +4535323904 E-mail
Jensen, Carsten Strøby Lektor +4535323944 E-mail
Järvinen, Margaretha Professor +4535323274 E-mail
Jæger, Mads Meier Professor +4535323284 E-mail
Karlson, Kristian Bernt Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535321588 E-mail
Klokker, Rasmus Henriksen Indskrevet ph.d.-studerende +4535325504 E-mail
Larsen, Mikkel Haderup Postdoc   E-mail
Lauritzen, Ghita Dragsdahl Lektor +4535332185 E-mail
Mailand, Mikkel Forskningsleder +4535323277 E-mail
Maxwell, Claire Professor +4535327411 E-mail
Merhout, Friedolin Lektor +4535324127 E-mail
Nielsen, Mathias Wullum Lektor - forfremmelsesprogrammet   E-mail
Schaeffer, Merlin Professor, studieleder +4535331692 E-mail