Velfærd, ulighed og mobilitet

Forskergruppen består af forskere på Sociologisk Institut, der arbejder inden for de tre forbundne forskningsområder: Velfærd, ulighed og mobilitet.

Ligestilling, samarbejde, holdånd. Foto: Colourbox

Gruppens medlemmer undersøger social arv mellem generationer, oplevelser af diskrimination på baggrund af social position i samfundet, etnicitet og andre bagvedliggende forhold. Der er også et særligt fokus på socialt udsatte gruppers erfaringer, og hvordan velfærdssystemer søger at håndtere dem. Et tredje tema fokuserer på segmentering inden for arbejdsmarkedet og mekanismer bag kollektive overenskomster.

Mange af forskerne i gruppen er metodiske specialister med ekspertise inden for såvel avancerede kvantitative som kvalitative metoder. En række gruppemedlemmer anvender også komparative undersøgelsesdesigns. Forskergruppen mødes løbende for at udveksle ideer og erfaringer, fremme samarbejdet mellem unge og mere etablerede forskere samt understøtte udviklingen af nye idéer til forskningsstøtte og forskningsartikler.

Medlemmer af gruppen har i de seneste år fået midler fra: Det Europæiske Forskningsråd, Danmarks Frie Forskningsfond, VELUX Fonden, ROCKWOOL Fonden, Den A.P. Møllerske Støttefond, Spar Nord fonden, og NORFACE.

Eksempler på forskningsprojekter igangsat af gruppens medlemmer:

  • Hvor forsvandt vi hen? En rekonstruktion af hverdagen under Coronakrisen (Merlin Schaeffer). Se projektsiden
  • The Social Mobility of Siblings in Comparative Perspective (Kristian Bernt Karlson). Projektsiden (på engelsk).
  • Young people, drugs and alcohol (YODA) – a 10-year longitudinal study (Margaretha Järvinen). Projektsiden (på engelsk).

Koordinator for forskergruppen

Professor Claire Maxwell

Medlemmer af forskergruppen

Navn Titel Telefon E-mail
Benedikte Brincker Institutleder +4535321415 E-mail
Benjamin Holding Postdoc +4535334171 E-mail
Carsten Strøby Jensen Lektor +4535323944 E-mail
Claire Maxwell Professor +4535327411 E-mail
Ea Hoppe Blaabæk Postdoc +4535334059 E-mail
Friedolin Merhout Tenure Track Adjunkt +4535324127 E-mail
Jesper Fels Birkelund Postdoc +4535330624 E-mail
Jørgen Elm Larsen Lektor +4535323266 E-mail
Kristian Bernt Karlson Lektor +4535321588 E-mail
Mads Meier Jæger Professor +4535323284 E-mail
Merlin Schaeffer Lektor +4535331692 E-mail
Mikkel Haderup Larsen Ph.d.-stipendiat   E-mail
Mikkel Mailand Forskningsleder +4535323277 E-mail
Peter Abrahamson Lektor +4535323941 E-mail
Stine Møllegaard Adjunkt +4535330341 E-mail
Torsten Geelan Postdoc +4535321112 E-mail
Trine Pernille Larsen Lektor +4535324514 E-mail