Velfærd, ulighed og mobilitet

Velfærd, ulighed og mobilitet. Forskergruppe på Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Forskergruppen samler forskere inden for områderne velfærd, ulighed og mobilitet. Medlemmer af gruppen forsker i velfærdssystemer i et komparativt perspektiv, fordelingen af sociale risici, det opdelte arbejdsmarked, socialt udsatte grupper og social mobilitet mellem generationer. Gruppens formål er at facilitere samarbejder om forskningsprojekter og -bevillinger samt diskussioner af nye forskningsideer. Gruppen arbejder desuden med at koordinere og kvalitetssikre kursusudbuddet på KA-fagpakken Velfærd, Ulighed og Mobilitet.

Koordinator for forskergruppen 
Professor Claire Maxwell.


Medlemmer af forskergruppen Velfærd, ulighed og mobilitet

Navn Titel Telefon E-mail
Anne Sofie Tegner Anker Ph.d.-studerende +45 42 72 68 78 E-mail
Carsten Strøby Jensen Lektor +45 353-23944 E-mail
Claire Maxwell Professor +45 353-27411 E-mail
Jesper Fels Birkelund Ph.d.-stipendiat +45 353-30624 E-mail
Jørgen Elm Larsen Lektor +45 353-23266 E-mail
Kristian Bernt Karlson Lektor +45 353-21588 E-mail
Margaretha Järvinen Professor +45 353-23274 E-mail
Merlin Schaeffer Lektor +45 353-31692 E-mail
Mikkel Mailand Forskningsleder +45 353-23277 E-mail
Peter Abrahamson Lektor +45 353-23941 E-mail
Trine Pernille Larsen Lektor +45 353-24514 E-mail