Viden, organisation og politik

Forskergruppen samler forskere inden for videns- og videnskabssociologi, køns-, arbejdsmarkeds- og organisationssociologi samt politisk sociologi.

Medlemmer af gruppen udforsker de måder, hvorpå samfund er organiseret og styret, samt hvordan viden og magt forbindes i bestemte sociale kontekster, herunder transnationalt. Gruppens formål er at facilitere faglige diskussioner og inspirere til samarbejde om konkrete forskningsprojekter inden for og på tværs af disse områder, foruden at koordinere og fagligt kvalitetssikre kursusudbuddet i KA-fagpakken Viden, organisation og politik.

Koordinator for forskergruppen

Friedolin Merhout

Medlemmer af forskergruppen

Navn Titel Telefon E-mail
Anna Ilsøe Lektor +4535323212 E-mail
Claire Maxwell Professor +4535327411 E-mail
Claudia Acciai Postdoc   E-mail
Friedolin Merhout Lektor +4535324127 E-mail
Hilda Rømer Christensen Lektor +4535323943 E-mail
Jens Arnholtz Lektor +4535323214 E-mail
Jonas Toubøl Lektor +4535323268 E-mail
Kim Sune Karrasch Jepsen Postdoc +4535335380 E-mail
Malgorzata Maria Kurjanska Marie Curie stipendiat   E-mail
Mark Friis Hau Postdoc +4535321145 E-mail
Mathias Wullum Nielsen Lektor - forfremmelsesprogrammet   E-mail
Mikael Carleheden Lektor +4535323286 E-mail
Mikkel Haderup Larsen Postdoc   E-mail
Nana Wesley Hansen Lektor +4535323444 E-mail
Nicole Doerr Lektor +4535335057 E-mail
Steen Erik Navrbjerg Lektor +4535323279 E-mail
Søren Kaj Andersen Centerleder, lektor +4535323269 E-mail
Torsten Geelan Marie Curie stipendiat +4535321112 E-mail