Lasse Suonperä Liebst

Lasse Suonperä Liebst

Lektor

Medlem af:

  Træffetid: tirsdage 10-11 i kontor 16.2.22. Alle er velkomne 

  Mobil: 20 72 37 60 

  Jeg er adfærdsforsker med et kriminologisk fokus og en baggrund indenfor mikro-sociologien. Min primære forskning angår vold i det offentlige rum, særligt med fokus på, hvordan tilskuere kan spille en konfliktnedtrappende rolle i voldshændelser. Jeg er ekspert i kvantitativ analyse af videooptagelser af social adfærd. I min forskning trækker jeg perspektiver fra mikro-sociologi, socialpsykologi, kriminologi og primat/human-etologi. Endvidere har jeg under coronapandemien forsket i smitteadfærd, fx ukorrekt brug af mundbind og mangel på social distance.

  Ud over min ansættelse ved Københavns Universitet er jeg ansat som Senior Researcher ved the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR). Her foregår min forskning i regi af NSCR Video Group

  Primære forskningsområder

  • Vold, herunder gadevold og røverier
  • Tilskuere til vold og hjælpeadfærd
  • Observations- og videodata
  • Mikro-sociologi og socialpsykologi
  • Anvendt statistik
  • Open science 

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Jeg underviser i emner som mikro-sociologi og teorier om interpersonel adfærd, hverdagsliv, kriminologi og samfundsvidenskabelige metoder (kvant, kval og mixed), herunder som kursusansvarlige for fagene Kultur, livsstil, hverdagsliv og Advanced Culture, Lifestyle and Everyday Life.

  Min vejledningskompetence af bacheloropgaver og specialer spænder vidt, dog særligt med vægt på projekter, der berører en eller flere af følgende emneord: kvantitative metoder, mikro-sociologi, observations-metoder, kultursociologi, hverdagslivets sociologi, kriminologi og afvigelsens sociologi, vold og hjælpeadfærd. Endvidere understøtter jeg gerne, at studerende kan arbejder med et af de datasæt, som jeg har indsamlet – kom forbi til en snak, hvis det skulle have interesse.

  Aktuel forskning

  Tilskuereadfærd i voldshændelser: Det er en indflydelsesrig antagelse inden for socialvidenskaben, at tilskuere til nødsituationer forholder sig passive og apatiske – sådan som det fx foreslås af den såkaldte ”bystander effekt”-hypotese. Min forskning problematiserer denne antagelse og viser, at tilskuere oftest hjælper voldsofre, og at gruppedynamikker spiller en afgørende, men overset, rolle for denne indgriben. Denne forskning er bl.a. udgivet i det førende tidskift, American Psychologist, og har været omtalt i The Washington Post og The Wall Street Journal.

  Arbejdsrelateret vold og trusler på døgninstitutioner: Ansatte på døgninstitutioner har en forhøjet risiko for at blive udsat for vold og trusler i deres arbejde. I dette forskningsprojekt foretager vi systematisk analyse af konkrete konflikthændelser, med henblik på identificere situationelle risikofaktorer og adfærdsmønstre. Denne viden omsættes dernæst i håndgribelige anbefalinger til forbedret konflikthåndtering på døgninstitutioner.  

  Smitteadfærd under coronapandemien: Bekæmpelsen af smittespredningen af coronavirus er betinget af, at befolkningen ændrer deres adfærdsmæssige rutiner i forhold til hygiejne og fysisk afstand. I min forskning anvender jeg videooptageler af adfærd i offentlige rum til at kortlægge i hvilket omfang folk faktisk påtager sig hensigtsmæssige rutiner. Holder folk fysisk afstand når de passerer fremmede? Holder folk mindre afstand, hvis de har mundbind på? Rører folk sig mere i ansigtet, hvis de har mundmind på?      

  Metoder til videoobservation: En metodisk fællesnævner i mit arbejde er anvendelsen videoobservation. Videoobservation tilbyder en ufiltreret og højopløselig måde at kvantificere og analysere interpersonel og kropslig adfærd. Dette til trods anvendes metoden i påfaldende ringe grad inden for socialvidenskaben, og som del af min forskning udvikler jeg kvantitative teknikker og procedurer for videoobservation. Dette inkluderer fx anvendelsen af kunstig intelligent til automatisk kodning af videooptaget adfærd. 

  ID: 16854872