Silje Bakken

Silje Bakken

Ph.d. stipendiat

Medlem af:

  Mitt forskningsområde er digitaliseringen av ulovlig stoffsalg og bruk av digitale, kvalitative forskningsmetoder. Jeg arbeider for tiden med min PhD om narkotikasalg på nett, mer spesifikt om bruk av sosiale medier og det mørke nettet til å selge og kjøpe ulovlige stoffer. Innenfor dette temaet fokuserer jeg på hvordan digitaliseringen påvirker aktørenes komminikasjon mellom hverandre og fremstilling av seg selv. Jeg er spesielt interesert i hvordan de utøver og opplever tillit gjennom visuelle bilder og selvpresentasjoner i profiler. Hovedsakelig bruker jeg kvalitative metoder som digital etnografi og digitale intervjuer, men også nettverksanalyse og visuell analyse.

  Med en bakgrunn i kriminologi er jeg også interesert i de fleste kriminalitetsrelaterte emner. Tidligere har jeg også arbeidet med unge mennesker og bruk av rusmidler, noe som fremdeles en en del av forskningsinteressen min.

  Jeg er også ansvarlig for kurset "Understanding Crime and Criminal Justice" hvor jeg underviser om ulike forståelser av kriminalitet basert på kriminologiske teorier og forskning.

  Interesseområder

  Salg av narkotika på nett, sosiale medier, cryptomarkets, kriminalitet, ungdom, kvalitative metoder, kriminologi, bruk og salg av narkotika, narkotikamarkeder, tillit

  Primære forskningsområder

  Kriminalitet, ungdom, internett, sociale medier

  ID: 181346223